Komunikaty

Zmiana wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
UWAGA! 3 WRZEŚNIA WESZŁO W ŻYCIE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
Stare rozporządzenie z 2010 r., na mocy przepisów przejściowych, przez jakiś czas jest jeszcze ważne. Jego przepisy nadal mają zastosowanie:
do otwartych konkursów ofert ogłoszonych przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia (przed 3 września 2016 r.),
do ofert składanych w innym trybie niż otwarty konkurs złożonych przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia (przed 3 września 2016 r.).
Rozporządzenie z 2010 r. będzie więc nadal stosowane np. przez organizacje pozarządowe sprawozdające się z realizacji zadań w konkursach ogłoszonych w pierwszej połowie 2016 r. (i wcześniejszych).
Więcej informacji na stronie: http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/1927241.html
 
Konkurs grantowy „Na dobry początek”
 
Informacja dla klubów sportowych – Program Klub
Szanowni Państwo, obecnie trwa „wielka dogrywka”, w której o dofinansowanie w ramach „Programu Klub” mogą ubiegać się kluby, których wnioski zostały odrzucone lub kluby, które do tej pory nie wystartowały w programie. Wnioski można składać do 31 sierpnia 2016, na działania realizowane od 1.07. do 15.12.2016 r. W ramach II naboru do rozdysponowania jest ponad 8,5 mln zł.
Program „Klub” ma na celu wsparcie lokalnych środowisk sportowych, w których centrum aktywności fizycznej ma stanowić klub sportowy. Ma to być miejsce kształcenia talentów sportowych.
Kwota dofinansowania może zostać przeznaczona na wynagrodzenia dla szkoleniowca, dofinansowanie sprzętu sportowego lub organizację obozu sportowego.
W ramach Programu „KLUB” łączna kwota wnioskowanej dotacji wynosi 10 000 zł – w przypadku klubu jednosekcyjnego oraz 15 000 zł w przypadku klubu posiadającego więcej niż jedną sekcję.
Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie:
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2016-ro/...
Zachęcam też do skontaktowania się z ekspertem poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie programklub.pl lub telefonicznie: 695 645 645 oraz do aplikowania o środki finansowe.
 
Nabór wniosków w Regionalnym Konkursie Grantowym RS 2016!
 
Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert
 
III Otwarty Konkurs Ofert 2016
 
Zapraszamy organizacje pozarządowe na spotkanie
 
Opracowujemy program współpracy na 2017 r.
 
Ogłoszenie IV edycji Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2016
 
Możliwość uzyskania grantu w wysokości 5000 zł!
 
Informacja o przyznanym dofinansowaniu rozwoju sportu w 2016
 
Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji, których przedmiotem jest wprowadzenie nowego trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Tomyślu.
 
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na 2016 rok