Przydatne linki

Te strony warto odwiedzać:

www.ngo.pl
Portal poświęcony działalności organizacji pozarządowych.
www.wielkopolskie.ngo.pl
Serwis organizacji pozarządowych i innych inicjatyw obywatelskich z województwa wielkopolskiego.
www.pozarzadowy.pisop.org.pl
Portal kierowany jest do urzędników odpowiedzialnych za współpracę z organizacjami pozarządowymi w jednostkach samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli III sektora z Wielkopolski
 
www.centrumngopoznan.pl
Centrum organizacji pozarządowych w Poznaniu
Jeśli jesteś przedstawicielem lub przedstawicielką NGO, która potrzebuje nieodpłatnego rozwiązania swoich problemów, zgłoś się! Zakres usług obejmuje m.in. zagadnienia dotyczące finansów i księgowości, promocji czy zarządzania.
www.klon.org.pl
Strona Stowarzyszenia Klon/Jawor - na niej między innymi ogólnopolska baza danych o organizacjach pozarządowych, poradniki, badania.
www.mpips.gov.pl
strona Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
www.wolontariat.org.pl
Strony sieci Centrów Wolontariatu - informacje interesujące dla wszystkich wolontariuszy.
www.eurodesk.pl
Informacja europejska dla młodzieży oraz osób pracujących z młodymi ludźmi.
www.ukie.gov.pl
Strona Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej - dotacje na działania edukacyjne, promocyjne, kampanie informacyjne oraz wydanie publikacji.

www.parpa.pl
Strona Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - informacje ważne dla organizacji zajmujących się profilaktyką uzależnień.

www.batory.org.pl
Strona Fundacji im. Stefana Batorego - wzmacnianie roli i aktywności społeczeństwa obywatelskiego, propagowanie swobód obywatelskich i zasad państwa prawa, rozwijanie współpracy i solidarności międzynarodowej
www.pafpio.pl
Polsko-Amerykański Fundusz Pożyczkowy Inicjatyw Obywatelskich - kredyty dla organizacji pożytku publicznego.
www.pajacyk.pl
Program dożywiania dzieci w szkołach, prowadzony przez Polską Akcję Humanitarną.