Spotkanie informacyjne pt. „Wsparcie z Funduszy Europejskich dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki wodno – ściekowej i gospodarki odpadami”

Punkt Infromacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pt. „Wsparcie z Funduszy Europejskich dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki wodno – ściekowej i gospodarki odpadami.” Celem spotkania jest omówienie możliwości pozyskania wsparcia z WRPO, POIŚ i PROW lata 2014-2020 w zakresie gospodarki wodno – ściekowej i gospodarki odpadami.

Spotkanie odbędzie się 6. września 2017 r. (środa) w godz. 10.00-12.00 w Nowym Tomyślu.

Miejsce spotkania:

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu

ul. Poznańska 33, 64 – 300 Nowy Tomyśl

sala szkoleniowa nr 11 (parter), budynek B

Poniżej zamieszczamy link do strony internetowej, na której dostępna jest informacja o spotkaniu oraz program:
http://warp.org.pl/jednostki-samorzadu-terytorialnego-jako-wazny-benefic...

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (komputerowe bądź drukowanymi literami) wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i odesłanie go poprzez e-mail na adres:

infoUE-nowytomysl@warp.org.pl do dnia 04.09.2017r. do godz. 12.00. Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.