Spotkanie pn. "Dotacje na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich oraz pozadotacyjne formy wsparcia"

 

Celem spotkania jest przedstawienie możliwości sfinansowania inwestycji na obszarach wiejskich w ramach projektów finansowanych ze środków europejskich.

Uczestnicy zostaną zapoznani z wsparciem w ramach m.in. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:

- osób fizycznych/rolników chcących rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej,

- przedsiębiorstw zainteresowanych możliwościami pozyskania dotacji na rozwój,

- osób zainteresowanych pozyskaniem preferencyjnych pożyczek na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej.

 

Spotkanie odbędzie się 30 sierpnia 2017 r. w godz. 10.00-12.00 w Nowym Tomyślu.

Miejsce spotkania:
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu
ul. Poznańska 33, 64 – 300 Nowy Tomyśl
sala szkoleniowa nr 11 (parter), budynek B

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zamieszczamy poniżej link do strony internetowej, na której dostępny jest Program spotkania oraz Formularz zgłoszeniowy:
http://warp.org.pl/zainwestuj-na-obszarach-wiejskich/

Osoby zainteresowane uczestnictwem proszone są o czytelne (komputerowe bądź drukowanymi literami) wypełnienie formularza zgłoszeniowego  i odesłanie go poprzez e-mail na adres: infoUE-nowytomysl@warp.org.pl do dnia 28.08.2017r. do godz. 12.00. Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.