Spotkanie z mieszkańcami Borui Kościelnej i Borui Nowej