Warsztaty kulinarne z elementami edukacyjnymi w ramach realizacji działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszy Pomocy Najbardziej Potrzebującym PODPROGRAM 2016

Warsztaty kulinarne z elementami edukacyjnymi w ramach realizacji działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszy Pomocy Najbardziej Potrzebującym PODPROGRAM 2016

Nowy Tomyśl, dnia 7.03.2017 rok

Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowym Tomyślu

Dotyczy: Warsztatów kulinarnych z elementami edukacyjnymi w ramach realizacji działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszy Pomocy Najbardziej Potrzebującym PODPROGRAM 2016

W imieniu Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowym Tomyślu uprzejmie informuję, że w dniu 30 marca 2017 roku w godzinach 10:00 oraz 12:30 organizowane będą warsztaty kulinarne z elementami edukacyjnymi Warsztaty przeznaczone są dla beneficjentów korzystających z pomocy żywnościowej. Warsztaty realizowane będą w ramach działań towarzyszących POPŻ PODPROGRAM 2016.
Organizatorem warsztatów jest Wielkopolski Bank Żywności.
Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nowym Tomyślu
/-/ Danuta Michałowicz