Apel Burmistrza Nowego Tomyśla

Apel Burmistrza Nowego Tomyśla

Apel Burmistrza Nowego Tomyśla dotyczący tablicy pamiątkowej poświęconej Powstańcom Wielkopolskim z terenu gminy Nowy Tomyśl.

W grudniu 2009 r. minęła 91. rocznica wybuchu zwycięskiego zrywu niepodległościowego, jakim było Powstanie Wielkopolskie 1918/1919. Brało w nim udział wielu mieszkańców naszej gminy. Kierując się troską o upamiętnienie ich bohaterskich czynów, Burmistrz Nowego Tomyśla podjął inicjatywę umieszczenia tablicy pamiątkowej – poświęconej nowotomyskim powstańcom - na znajdującym się na pl. Niepodległości pomniku Powstańców Wielkopolskich.

Poniżej prezentowana lista stworzona została na postawie dokumentów i wydawnictw zgromadzonych w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Nowym Tomyślu oraz rozmów z potomkami powstańców.
Znajduje się na niej ponad 220 nazwisk powstańców. W większości przypadków dane dotyczące znajdujących się na tej liście osób wymagają dalszej weryfikacji i uzupełnienia. Upływ czasu i zacierające się wspomnienia o powstańcach spowodowały, że zadanie to staje się coraz trudniejsze. W związku z tym aby sprostać wymogom rzetelności historycznej Burmistrz Nowego Tomyśla przedłuża o kolejny rok akcję weryfikacji listy powstańców gminy Nowy Tomyśl, zwracając się ponownie z apelem do mieszkańców o potwierdzenie, weryfikację lub uzupełnienie danych dotyczących powstańców, których nazwiska znajdują się na zamieszczonej poniżej liście. Mamy również nadzieję, że apel niniejszy przyczyni się do wzbogacenia tej listy o kolejne nazwiska powstańców, których nazwisk do tej pory nie odnotowano.

Jednocześnie Burmistrz Nowego Tomyśla pragnie podziękować tym rodzinom powstańców, którzy odpowiedzieli na apel i czynnie wzięli udział w weryfikacji listy.

W tym roku z inicjatywy mieszkańców naszej gminy zostanie przeprowadzona akcja dekorowania grobów powstańców mosiężnymi medalami. Jednocześnie na cmentarzu parafialnym w Nowym Tomyślu zostanie umieszczona tablica z nazwiskami oraz numerami kwater powstańców.

Osoba do kontaktu:

Milena Leszczyńska

Urząd Miejski w Nowym Tomyślu

Tel. 0-61 44 26 651

E-mail: m.leszczynska@nowytomysl.pl

Dekorowanie grobów Powstańców Wielkopolskich

Dekorowanie grobów Powstańców Wielkopolskich 11 września 2010 r. BUKOWIEC

Dekorowanie grobów Powstańców Wielkopolskich 18 września 2010 r. NOWY TOMYŚL

Dekorowanie grobów Powstańców Wielkopolskich 19 września 2010 r. WYTOMYŚL

PodglądZałącznikWielkość
m_medal_mosiadz.jpg340.17 KB