Budżet Gminy Nowy Tomyśl na 2018 rok

Budżet Gminy Nowy Tomyśl na 2018 rok

Burmistrz Nowego Tomyśla podaje do wiadomości, że przystępuje z dniem 1 września 2017 r. do opracowania projektu budżetu gminy na 2018 r.
W związku z tym radni, sołtysi, komitety społeczne, mieszkańcy gminy oraz organizacje pozarządowe mogą składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu wnioski do projektu budżetu gminy na rok 2018 r. w terminie do 15 września br.
Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane