Budżet obywatelski – ruszyło głosowanie!

 

Do 20 października br. można głosować na zadania zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2018 rok. Zapraszamy do udziału w głosowaniu!

Przed udaniem się do głosowania prosimy sprawdzić, gdzie w danym dniu odbywa się głosowanie. Należy też zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość.

Zasady głosowania

Uprawnionymi do głosowania są wszyscy mieszkańcy Gminy Nowy Tomyśl, którzy w dniu głosowania ukończyli 16 rok życia.

Projekty są oceniane w głosowaniu tajnym.

Oddanie głosu następuje poprzez wrzucenie karty do urny, po uprzednim okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość (w przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest ważna legitymacja szkolna) i złożeniu podpisu potwierdzającego oddanie głosu.

Jeden mieszkaniec może oddać tylko jedną kartę do głosowania.

Głosowanie odbywa się poprzez postawienie znaku „X” w kolumnie „TAK” przy wybranych projektach na karcie do głosowania. Głosujący dokonuje wyboru z puli projektów inwestycyjnych i prospołecznych mając do dyspozycji łącznie 4 głosy do rozdysponowania, po 2 na obie kategorie.

Postawienie znaku „X” przy więcej niż 2 projektach dla danej kategorii lub niewybranie żadnego projektu powoduje, że głos jest nieważny.