Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych

W Opalenicy powstało Centrum Informacji i Wspierania Organizacji Pozarządowych. Organizacje uzyskają tam fachową pomoc, poczynając od możliwości skorzystania z internetu, poprzez wsparcie specjalistów i wyjazdy szkoleniowe.

Działalność biura wiąże się z realizacją projektu "Aktywni lokalne – kompleksowe wsparcie dla III sektora i rozwoju organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich i wiejsko – miejskich”, którego inicjatorem jest Związek Młodzieży Wiejskiej. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego zapewnia funkcjonowanie biura do 31 grudnia 2011 roku, ale ma ono istnieć dalsze 20 miesięcy, dzięki wsparciu gminy i powiatu. Głównym celem istnienia biura jest zbudowanie systemu wsparcia dla organizacji pozarządowych. Posłuży on: grupom, które chcą działać, ale nie mają fachowej wiedzy; pracownikom samorządu lokalnego oraz osobom już zaangażowanym.

W budżecie projektu przewidziano pieniądze na: doradztwo i konsultacje; dyżury eksperckie (radca prawny, specjalista ds. finansowo – księgowych i ds. pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej); spotkania szkoleniowe; zaplecze techniczne (komputer, internet,fax, ksero).

Poza organizacjami z biura również mogą korzystać osoby fizyczne (w każdym wieku). Mogą liczyć na pomoc księgowej, radcy prawnego. Biurem będzie zarządzać Marta Śmierzchalska, doradca ds. organizacji pozarządowych. Będzie ono czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30. Siedziba biura mieści się na ul. 3 Maja 1 w Urzędzie Miasta i Gminy Opalenica (w budynku gdzie funkcjonuje biuro podawcze) pok. nr 2.