Igrzyska w Złotej Księdze Dobrych Praktyk

Igrzyska w Złotej Księdze Dobrych Praktyk

10 kwietnia 2017 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie odbyła się uroczystość związana z wręczeniem wyróżnień laureatom II edycji konkursu „Złota Księga Dobrych Praktyk na rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych", w której uczestniczyli Zenon Matuszczak Przewodniczący Zarządu Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Nowym Tomyślu, Dariusz Pilz wicedyrektor Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu oraz Łukasz Nyczkowski Kierownik Zespołu Świadczeń i Rehabilitacji Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu.

Spośród licznie zgłoszonych projektów z całego kraju wyróżnionych zostało jedenaście, w tym tylko jeden z województwa wielkopolskiego, pod nazwą „Igrzyska dla osób z niepełnosprawnością". Igrzyska są przedsięwzięciem cyklicznym, organizowanym od 2010 roku. Inicjatorem tego przedsięwzięcia jest PCPR w Nowym Tomyślu, przy współpracy z Zarządem Rejonowym PZERiI w Nowym Tomyślu oraz Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu.
Przyznając wyróżnienie Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich wskazała, że projekt jest inspirującym przykładem wykorzystania infrastruktury miasta (obiekty sportowe gimnazjum) do działania na rzecz seniorów, a organizacja igrzysk w szkole przy zaangażowaniu nauczycieli i uczniów tej szkoły, to dobry przykład na pokazanie młodym obrazu starości i niepełnosprawności. Cykliczna realizacja projektu wskazuje na integrację miedzypokoleniową uczestników igrzysk.
Opis przedsięwzięcia, a szczególnie procedury organizacyjne przy realizacji projektu, według komisji, spełniają warunki niezbędne do jego skopiowania i realizacji w innym miejscu z podobnym sukcesem.
Materiał – PZERiI w Nowym Tomyślu