Informacja o populacyjnym programie Wczesnego Wykrywania Raka Piersi

Informacja o populacyjnym programie Wczesnego Wykrywania Raka Piersi

Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi w Wielkopolsce informuje, iż zgodnie z prognozami, do końca 2014 roku zostało zbadanych w Populacyjnym programie Wczesnego Wykrywania Raka Piersi około 122 000 Wielkopolanek i jest to wynik najlepszy od początku uruchomienia programu (Ryc. 1).
Zgodnie z danymi systemu informatycznego monitorowania profilaktyki (SIMP) na dzień 1 grudnia 2014 roku w Polsce przebadano 2 361 735 kobiet, średnie objęcie badaniami mammograficznymi wyniosło 44,23% (Ryc. 2). Średnia dla Wielkopolski to 51,46% co daje naszemu województwu II miejsce w Polsce.
Pod względem liczby przebadanych kobiet Wielkopolska ze stanem 241 960 zajmuje III miejsce po województwie śląskim (293 277 zbadana) oraz mazowieckim (291 824 zbadane) - tabela 1.Najwyższe objęcie w województwie wielkopolskim zanotowano w powiecie nowotomyskim 63,61 %, najniższe zaś w powiecie tureckim 38,06% (Ryc. 2).Pod względem liczby przebadanych kobiet na I miejscu znajduje się powiat miasto Poznań (43 129 zbadanych) oraz powiat poznański (25 135 zbadanych) - tabela 2.W rozbiciu na gminy najwyższe objęcie zanotowano w gminie Zbąszyń (70,36%), najniższe w gminie Chodów (22,66%). W analizie biorącej pod uwagę liczbę przebadanych kobiet w gminie najwyższe wyniki zanotowano w gminie Poznań – Stare Miasto (13 063 zbadane) oraz w gminie Poznań - Nowe Miasto (11 716 zbadanych), najniższe w gminie Czajków (89 zbadane kobiety) - tabela 3.
Ryciny i tabele dostępne są na stronie: http://www.wco.pl/wok/aktualnosci/342/
Adresy ośrodków wykonujących badania w Wielkopolsce:http://www.wco.pl/wok/adresy-osrodkow/