Informacja o zakończeniu realizacji inwestycji

Informacja o zakończeniu realizacji inwestycji

W listopadzie 2010 roku nastąpiło uroczyste otwarcie ścieżki rowerowej ze Starego Tomyśla do Róży. Wybudowana ścieżka rowerowa ma 4,152 km długości i 2 m szerokości. Przebiega po nasypie po zlikwidowanej kolejce wąskotorowej. Wybudowanie ścieżki rowerowej było możliwe dzięki dofinansowaniu, jakie Gmina Nowy Tomyśl uzyskała na realizację projektu pt. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Stary Tomyśl – Róża wzdłuż drogi 701 (2738P)”. Umowa o dofinansowanie została zawarta 16 kwietnia 2010 roku pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Nowy Tomyśl. Projekt dofinansowany został z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Galeria: 
Informacja o zakończeniu realizacji inwestycji