Inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowy Tomyśl

 Inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nowy Tomyśl

Szanowni Mieszkańcy,

Gmina Nowy Tomyśl przystąpiła do opracowania inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
W związku z powyższym informujemy, że w najbliższych miesiącach
sierpień - grudzień 2017 r. odwiedzą Państwa pracownicy firmy Ekolog Sp. z o. o., posiadający upoważnienie Burmistrza Nowego Tomyśla, celem dokonania inwentaryzacji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków znajdujących się na terenie Gminy Nowy Tomyśl.
Spis jest obowiązkowy w związku z tym prosimy o pomoc w sprawnym przeprowadzeniu inwentaryzacji.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wydziale Komunalnym, Rolnictwa i Ochrony Środowiska lub pod numerem telefonu 61 44 26 643.
 

Burmistrz Nowego Tomyśla
Włodzimierz Hibner