Konkurs BZ WBK „Tu mieszkam, tu zmieniam”

Chcesz coś zmienić, poprawić, zorganizować w swojej okolicy? TERAZ MOŻESZ DZIAŁAĆ!
Najważniejszy jest pomysł, Fundacja BZ WBK pomoże go zrealizować.
Rozejrzyj się wokół siebie, obserwuj, poczuj się odpowiedzialny za wspólne dobro – za swoją miejscowość, osiedle, park, plac zabaw, szkołę, za przestrzeń w której żyjesz. Może być jeszcze lepiej, ładniej, ciekawiej, funkcjonalniej!
Kto może wziąć udział w konkursie?
Każdy, kto ma pomysł, który ma szansę przyczynić się do konkretnej zmiany w jego społeczności lokalnej. Wystarczy zgłosić swoją inicjatywę za pośrednictwem dowolnej fundacji, stowarzyszenia, szkoły, gminy, domu kultury, parafii – Innymi słowy, instytucji lub organizacji pozarządowej, niekomercyjnej, posiadającej osobowość prawną.
Nie ma ściśle określonego zakresu tematycznego projektów. Każdy pomysł jest dobry!
W tym roku na dofinansowanie projektów Fundacja przeznaczyła pół miliona złotych.
20 grantów o wartości 8.000 zł
23 grantów o wartości 6.000 zł
31 grantów o wartości 4.000 zł
26 grantów o wartości 3.000 zł
Wnioski  można składać od 15 lipca do 30 września 2017

Zapraszamy do udziału!
Regulamin konkursu TUTAJ