KWALIFIKACJA WOJSKOWA w Gminie Nowy Tomyśl

Ukazało się obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o terminie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 roku. Kwalifikacja dotyczy mężczyzn rocznika 1998 oraz kobiet (posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierajace naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji) i mężczyzn urodzonych w latach 1993-1997 (nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej).
W powiecie nowotomyskim kwalifikacja rozpocznie się dnia 20 marca i potrwa do
10 kwietnia 2017 roku.
Termin dla Gminy Nowy Tomyśl przypada od 3 kwietnia do 6 kwietnia br, natomiast wszystkie kobiety stają dnia 7 kwietnia br. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej bedą pomieszczenia w budynku na os. Północ 37a w Nowym Tomyślu w Wyższej Szkole Pedagogiki i Administracji Wydział Zamiejscowy w Nowym Tomyślu - tel. 600 116 325.
Zadaniem Komisji będzie określenie sprawności fizycznej i psychicznej danej osoby, oraz ustalenie odpowiedniej kategorii zdrowia. Po uprawomocnieniu się orzeczenia osoba, która stawiła sę przed PKL przeniesiona zostaje do rezerwy.
Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i miejscu (obwieszczenie Wojewody, wezwania imienne) lub niepoddanie się badaniom lekarskim albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności - art. 224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku (Dz.U. z 2016r. poz. 1534).

Urząd Miejski w Nowym Tomyślu przypomina o konieczności przedstawienia na „kwalifikacji wojskowej” poniższych dokumentów:
dowód osobisty
aktualną fotografię 3x4 cm. bez nakrycia głowy
dokumentację lekarską dotyczącą stanu zdrowia (gdy ktoś choruje)
prawo jazdy
świadectwo ukończonej szkoły (Gimnazjum)
zawiadomienie o kontynuowaniu nauki (zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej)
osoba zgłaszająca się powinna znać nazwisko panieńskie matki.
Wymienione wyżej dokumenty i informacje niezbędne są do prawidłowego
i właściwego wypełniania wojskowych dokumentów ewidencyjnych.

Przygotowała:
Inspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich
Elżbieta Dziubała