Ogłoszenie o przetargu – Budowa ul. Kanałowej w Nowym Tomyślu

Ogłoszenie o przetargu – Budowa ul. Kanałowej w Nowym Tomyślu

Urząd Miejski w Nowym Tomyślu informuje o przetargu nieograniczonym na „Budowę ul. Kanałowej w Nowym Tomyślu”.
 
Zakres zamówienia obejmuje: rozbiórkę istniejących krawężników betonowych, demontaż i ponowne ułożenie kostki brukowej betonowej na chodniku i zjazdach, indywidualnych, profilowanie z zagęszczeniem istniejącego podłoża, ułożenie krawężnika betonowego, ułożenie obrzeża betonowego, budowa studzienek wpustowych wraz z przykanalikami, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, rozbiórkę istniejącej nawierzchni zjazdów i chodników, zdjęcie warstwy humusu, wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej, wykonanie nawierzchni chodników i parkingów z kostki brukowej, wykonanie nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej z kostki brukowej betonowej, humusowanie i obsianie trawą skarp, oznakowanie pionowe i poziome, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa istniejącego oświetlenia ulicznego.
 
Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do 22.12.2017 r.
 
Więcej informacji pod linkiem: http://bip.nowytomysl.pl/Article/get/id,24752.html

Galeria: 
Ogłoszenie o przetargu – Budowa ul. Kanałowej w Nowym Tomyślu