Ogłoszenie o przetargu na budowę lodowiska przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu

Ogłoszenie o przetargu na budowę lodowiska przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu

Informujemy o przetargu nieograniczonym na:

Zaprojektowanie i budowę zintegrowanego boiska multisportowego z funkcją lodowiska przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu.

Opis przedmiotu zamówienia: modernizacja istniejącego boiska na zintegrowany obiekt boiska multisportowego o wymiarach 17,00 m x 34,00m z funkcją lodowiska przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nowym Tomyślu.
Obiekt zostanie zrealizowany na części istniejącego boiska o nawierzchni asfaltowej z uwzględnieniem modernizacji istniejącej podbudowy. Boisko ma charakter obiektu sportowego, rekreacyjnego, ogólnodostępnego przeznaczonego dla młodzieży szkolnej oraz społeczności lokalnej Nowego Tomyśla i okolicznych miejscowości.

Termin wykonania zadania: 20.12.2017

Termin składania i otwarcia ofert: 5.10.2017

Więcej informacji pod linkiem: http://bip.nowytomysl.pl/Article/get/id,24737.html