Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Najbliższe posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Tomyślu odbędzie się 5 października (czwartek) o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu (ul. Poznańska 33).
Jednym z punktów obrad będzie opiniowanie Programu współpracy Gminy Nowy Tomyśl z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w posiedzeniu Rady.