Program Extra Szkolna Stołówka

Program Extra Szkolna Stołówka

Zachęcamy do głosowania na Zespół Przedszkolno – Szkolno – Gimnazjalny w Bukowcu, który bierze udział w Programie “Extra Szkolna Stołówka”.

Zasady głosowania:
 

  1. Oddawanie głosów odbywa się poprzez kliknięcie w przycisk \”Zagłosuj\” w galerii na stronie internetowej https://www.extrastolowki.pl/, zaakceptowanie Regulaminu, podanie adresu e-mail i kliknięcie w link potwierdzający oddanie głosu. Link, o którym mowa zostanie wysłany przez Organizatora na adres e-mail wskazany przez Głosującego. Jeden głos Głosującego zapewni Szkole 1 punkt w Programie.
  2. Głosujący może zwiększyć liczbę punktów, które zostaną przyznane Szkole za jeden głos Głosującego (1 głos = 10 pkt ) poprzez każdorazowe wykonanie łącznie następujących czynności:
  • zakupienie w okresie od 02.01.2017 do 31.05.2017 dowolnego produktu Delmy Extra i zachowanie paragonu, z którego treści wynikać będzie dokonanie zakupu produktu Delma Extra.
  • kliknięcie w przycisk \”Zagłosuj\” w galerii na stronie internetowej
  • podanie daty zakupu, numeru paragonu i numeru kasy fiskalnej,
  • dodanie zdjęcia paragonu (plik.jpg o wadze max. 5MB),
  • podanie adresu e-mail,
  • zaakceptowanie Regulaminu,
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych (adres e-mail) w celach związanych przedmiotowo z Programem,
  • kliknięcie w link potwierdzający oddanie głosu.

Głosowanie trwa od 01.02.2017r. do 31.05.2017r. Ogłoszenie wyników Programu nastąpi do 19.06.2017.