Program usuwania azbestu dla gminy Nowy Tomyśl

Program usuwania azbestu dla gminy Nowy Tomyśl

Szanowni Mieszkańcy,
Gmina Nowy Tomyśl przystąpiła do opracowania Aktualizacji Programu usuwania azbestu dla gminy Nowy Tomyśl wraz z inwentaryzacją miejsc występowania azbestu.
 
W związku z powyższym informujemy, że w najbliższych miesiącach  czerwiec - wrzesień 2017 r. odwiedzą Państwa pracownicy firmy Ekolog Sp. z o.o., posiadający upoważnienie Burmistrza Nowego Tomyśla, celem dokonania spisu z natury wyrobów zawierających azbest.

Spis jest obowiązkowy w związku z tym prosimy o pomoc w sprawnym przeprowadzeniu inwentaryzacji.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wydziale Komunalnym, Rolnictwa i Ochrony Środowiska lub pod numerem telefonu 61 44 26 643.

Burmistrz Nowego Tomyśla
Włodzimierz Hibner