Przetarg na budowę ul. Działkowej w Nowym Tomyślu

Przetarg na budowę ul. Działkowej w Nowym Tomyślu

Urząd Miejski w Nowym Tomyślu informuje o ogłoszeniu na roboty budowlane pn. Budowa nawierzchni ulicy Działkowej w Nowym Tomyślu. Przedmiotem zamówienia jest budowa ciągu komunikacyjnego z płyt drogowych w pasie drogowym ul. Działkowej.
 
Zamówienie obejmuje:

  • zdjęcie warstwy humusu,
  • wykonanie korytowania pod projektowaną nawierzchnię
  • profilowanie z zagęszczeniem istniejącego podłoża
  • wzmocnienie istniejącej nawierzchni ul. Działkowej prefabrykowanymi płytami betonowymi
  • zbudowanie istniejących studni sanitarnych i telekomunikacyjnych kostką na podbudowie
  • ułożenie opornika betonowego 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15
  • humusowanie i obsianie trawą skarp
  • regulacja wysokościowa istniejących zaworów i studzienek

Więcej informacji pod linkiem: http://bip.nowytomysl.pl/Article/get/id,24868.html

Galeria: 
Przetarg na budowę ul. Działkowej w Nowym Tomyślu