UWAGA ZALANIA !!!

UWAGA ZALANIA !!!

W związku z zalaniami, piwnic i innych pomieszczeń użytkowych wyposażonych w instalacje kanalizacji sanitarnej, które miały miejsce w ostatnim okresie, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Sp. z o.o. informuje o warunkach technicznych jakie należy spełnić w tym zakresie: § 124. Skanalizowanie piwnic i innych pomieszczeń w budynku położonym poniżej poziomu, z którego krótkotrwale nie jest możliwy grawitacyjny spływ ścieków, może być wykonane pod warunkiem zainstalowania w miejscach łatwo dostępnych urządzeń przeciwzalewowych, o konstrukcji umożliwiającej szybkie ich zamknięcie. (Dz. U. 1995 nr 10 poz. 46). Uściśla to Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.: Instalacja kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach budynku, z których krótkotrwale nie jest możliwy grawitacyjny spływ ścieków, może być wykonana pod warunkiem zainstalowania zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym ścieków z sieci kanalizacyjnej przez zastosowanie przepompowni ścieków, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej projektowania przepompowni ścieków w kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków lub urządzenia przeciwzalewowego zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej urządzeń przeciwzalewowych w budynkach.
Szczegółowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w naszym Przedsiębiorstwie pod numerem telefonu (61) 4422 091 u Kierownika Zakładu Kanalizacji – p. Stanisława Koniecznego.