WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW W SPRAWIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+) W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW W SPRAWIE ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+) W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

WYDAWANIE I PRZYJMOWANIE
WNIOSKÓW W SPRAWIE
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500+)
W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Nowym Tomyślu, ul. Marszałka Piłsudskiego 8
od 1 kwietnia 2016 r.
W GODZINACH - od 8:00 do 15:00
W KAŻDĄ ŚRODĘ W GODZINACH - od 8:00 do 17:00
W BUDYNKU GŁÓWNYM OPS pokój nr 1 – pobierają i składają wnioski wszystkie osoby uprawnione do świadczeń rodzinnych
w okresie zasiłkowym 2015/2016.
W DOMU DZIENNEGO POBYTU - ( w podwórzu za głównym budynkiem OPS ) – pobierają i składają wnioski pozostałe osoby, które nie pobierają świadczeń rodzinnych
w okresie zasiłkowym 2015/2016.
W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. w terminie od dnia 01 kwietnia 2016 r. do 01 lipca 2016 r.(włącznie), prawo do świadczenia wychowawczego ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 01 kwietnia 2016 r. i w konsekwencji wypłata świadczenia po jego przyznaniu dokonywana jest w takim przypadku z odpowiednim wyrównaniem.
Rozpatrzenie przez organ właściwy wniosku złożonego w terminie od 01 kwietnia 2016 r. do 01 lipca 2016 r. (włącznie) , tj. ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia wychowawczego następuje w terminie do trzech miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
Informacja o wszelkich zmianach dotyczących godzin i miejsca wydawania i przyjmowania wniosków na bieżąco będzie zamieszczana na stronie internetowej www.opsnt.pl

PodglądZałącznikWielkość
godziny_wydawania_wnioskow.pdf178.79 KB