Zostaw 1% w gminie Nowy Tomyśl!

Do końca kwietnia br. rozliczamy się z podatku za 2016 rok. Zachęcamy Państwa do przekazania 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego działających na terenie Gminy Nowy Tomyśl.

W wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016, sporządzonym zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1 817 ze zm.) znajdują się 4 organizacje pożytku publicznego z terenu Gminy Nowy Tomyśl:

NOWOTOMYSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE, KRS nr 0000174433

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W JASTRZĘBSKU STARYM, KRS nr 0000266836

STOWARZYSZENIE "RODZINKA", KRS nr 0000479479

RADA PRZYJACIÓŁ HARCERSTWA HUFCA ZHP NOWY TOMYŚL W NOWYM TOMYŚLU, KRS nr 0000168396

Jak przekazać 1% podatku?
Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które są niezbędne by przekazać 1% rocznego podatku. W pola te wpisać należy:
numer KRS organizacji
przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1%.

Podatnicy mogą też w deklaracji podatkowej wskazać cel szczegółowy 1% podatku. Może być to szczególnie przydatne np.przy przekazywaniu 1% na rzecz konkretnego podopiecznego fundacji, której celem jest niesienie pomocy dzieciom.