Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego

Burmistrz Nowego Tomyśla informuje, że producenci rolni, będący w posiadaniu lub współposiadaniu gruntów ornych położonych na terenie gminy Nowy Tomyśl, winni składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej na rok 2017 w terminach:

• od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. wraz z fakturami VAT /lub ich kopiami/ stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.
• od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. wraz z fakturami VAT /lub ich kopiami/ stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r.
Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w 2017 roku gotówką w kasie urzędu albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminach:
1 - 30 kwietnia 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2016 r. określono stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju (Dz. U. z 2016 r. poz. 1934).
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu w pokoju Nr 6 (parter) lub pod Nr telefonu 61-44-26-635.
 

PodglądZałącznikWielkość
wniosek_2016.pdf292.83 KB
oswiadczenie.odt10.86 KB
zalacznik_do_wniosku_o_zwrot_podatku_akcyzowego.pdf271.75 KB