Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego

Burmistrz Nowego Tomyśla informuje, że producenci rolni, będący w posiadaniu lub współposiadaniu gruntów ornych położonych na terenie gminy Nowy Tomyśl, winni składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej na rok 2016 w terminach:

• od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. wraz z fakturami VAT /lub ich kopiami/ stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.

• od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. wraz z fakturami VAT /lub ich kopiami/ stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r.

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w 2016 roku gotówką w kasie urzędu albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminach:
1 - 30 kwietnia 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1 - 31 października 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2015 r. określono stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju (Dz. U. z 2015 r. poz. 2042).
Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu w pokoju Nr 6 (parter) lub pod Nr telefonu 61-44-26-635.
 

PodglądZałącznikWielkość
wniosek_2016.pdf292.83 KB
oswiadczenie.odt10.86 KB