Komunikaty

Informacja dotycząca spisu kontrolnego

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 marca 2010r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277), w dniach od 1 do 11 lipca 2011r. zostanie przeprowadzony spis kontrolny.

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!

Informujemy, iż z uwagi na przerwę urlopową w miesiącu lipcu nie będą odbywały się posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, opiniującej wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zarówno stałych jak i jednorazowych.
Najbliższe posiedzenie GKRPA odbędzie się dnia 08 sierpnia 2011 r., a ewentualne wnioski należy składać do dnia 05.08.2011 r.

Elektronika nie do śmietnika

Dnia 2 lipca 2011 roku na terenie Nowego Tomyśla odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego. Harmonogram zbiórki - w załączeniu.

I WAKACYJNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ ABAREX-CUP w Świdwowcu

KOMUNIKAT – zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Informujemy, że dnia 18.06.2011 r. (sobota) odbędzie się bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie Nowego Tomyśla, organizowana przez firmę TEW – Gospodarowanie Odpadami Sp. z o.o. według poniższego harmonogramu:

Wybory ławników 2011

I N F O R M A C J A
dotycząca ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
SĄDU REJONOWEGO W NOWYM TOMYŚLU
i SĄDU REJONOWEGO W GRODZISKU WLKP
( Sądu Pracy)
w kadencji 2012– 2015

ZASADY I TERMIN SPRZEDAŻY STOISK na JARMARK CHMIELO - WIKLINIARSKI 26-28 sierpnia 2011 r.

Sprzedaż stoisk handlowych na Jarmark 2011 rozpocznie się w dniu 8 sierpnia 2011 roku  od godziny 8:00 w pokoju nr 25, w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu.

Tzw. przedsprzedaż stoisk jest możliwa  od dnia 25 lipca 2011 roku.  Osoba zainteresowana wcześniejszym zakupem stoiska (tj. od 25 lipca) może takowe nabyć, uiszczając dodatkową opłatę w wartości 50 % stoiska

przykład: stoisko z goframi 1107,15 zł + 553,58 zł (50 % wartości) = 1660,73 zł

Dobry sąsiad to skarb

31 maja obchodzić będziemy Dzień Sąsiada. Nadarza się zatem okazja, aby uhonorować swoich sąsiadów, a do tego zdobyć nagrody w konkursie.

Zamknięcie parkingu

W związku z trwającą przebudową ul. Poznańskiej i Sienkiewicza w Nowym Tomyślu zamknięty zostanie wjazd na parking Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego od godz. 6.00 dnia 25 maja br. do godz. 20.00 dnia 26 maja br.

Prosimy o parkowanie pojazdów na parkingu przy ul. Poznańskiej, naprzeciw Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

KOMUNIKAT PWiK

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o.
informuje, że w okresie od 23.V. do 3 VI br. w godzinach nocnych  od 1.00 do 4.00 nastąpią przerwy w dostawie wody w gminie Nowy Tomyśl.