Komunikaty

Apel Burmistrza Nowego Tomyśla

Apel Burmistrza Nowego Tomyśla dotyczący tablicy pamiątkowej poświęconej Powstańcom Wielkopolskim z terenu gminy Nowy Tomyśl.

W grudniu 2009 r. minęła 91. rocznica wybuchu zwycięskiego zrywu niepodległościowego, jakim było Powstanie Wielkopolskie 1918/1919. Brało w nim udział wielu mieszkańców naszej gminy. Kierując się troską o upamiętnienie ich bohaterskich czynów, Burmistrz Nowego Tomyśla podjął inicjatywę umieszczenia tablicy pamiątkowej – poświęconej nowotomyskim powstańcom - na znajdującym się na pl. Niepodległości pomniku Powstańców Wielkopolskich.

UWAGA - zaostrzenie zakazów palenia tytoniu!!!

UWAGA - zaostrzenie zakazów palenia tytoniu!!! Informacja dla właścicieli, zarządzających obiektami i środkami transportu oraz sprzedawców.

Nie spalajmy śmieci w domowych paleniskach

W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym Urząd Miejski w Nowym Tomyślu przypomina mieszkańcom miasta i gminy, że zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 ze zmianami) zabrania się spalania odpadów w domowych piecach, które nie są do tego przystosowane!

Komunikat Komisarza Wyborczego w Lesznie

Komunikat Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 21 września 2010 roku w sprawie terminu dokonywania zawiadomień i zgłoszeń o utworzeniu komitetów wyborczych  w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ... zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku

Zaadoptuj psa !

Zwracamy się do Państwa z propozycją przygarnięcia pod opiekę psów, które przebywają w wyznaczonym przez Gminę Punkcie Tymczasowego Przechowywania Zwierząt w Glinnie.

Informacje Burmistrza

Z uwagi na liczne zapytania oraz pojawiające się niejasności dotyczące kwestii przyjęcia uchodźców na teren gminy Nowy Tomyśl przedstawiamy oficjalne stanowisko Burmistrza Nowego Tomyśla w tej sprawie.
Obecnie na terenie gminy Nowy Tomyśl zameldowanych jest 63 obcokrajowców. Najliczniejszą grupę (38 osób) stanowią Ukraińcy.

 
(Odpowiedź Burmistrza poniżej w załączniku).