Komunikaty

Nowe proaktywne usługi Ministerstwa Rozwoju dla przedsiębiorców. Załóż firmę przez telefon

Ministerstwo Rozwoju wprowadziło nowe usługi dla przedsiębiorców, w szczególności możliwość zakładania działalności gospodarczej przez telefon.
 
Więcej informacji w załączonym plakacie.

Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Najbliższe posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Tomyślu odbędzie się 18 stycznia (środa) o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu (ul. Poznańska 33). Obrady Rady są otwarte, a działalność Rady jest jawna. Zapraszamy zatem wszystkich zainteresowanych do udziału w posiedzeniu Rady.
 

UWAGA PTASIA GRYPA

28 grudnia 2016 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Jego celem jest "zminimalizowanie ryzyka przeniesienia zakażenia z ptaków dzikich na drób" i, co za tym idzie, "uniknięcie strat dla budżetu związanych z likwidacją choroby zwalczanej z urzędu".

Zabłąkany pies

W Przyłęku w rejonie posesji 57A od początku stycznia 2017 r. błąka sie pies. Jeśli ktokolwiek może pomóc w ustaleniu wlaściciela psa proszony jest o kontakt ze Strażą Miejską tel 61 44 26 655.

Zabłąkany pies

W Starym Tomyślu w rejonie posesji 32 znaleziono psa. Jeśli ktokolwiek może pomóc w ustaleniu właściciela psa proszony jest o kontakt ze Strażą Miejską tel 61 44 26 655.

Decydujesz, pomagasz

Ruszyła II edycja programu „Decydujesz, pomagasz”, w ramach którego aż 150 organizacji pozarządowych i grup nieformalnych otrzyma łącznie 750 000 zł na realizację projektów skierowanych do społeczności lokalnych. Każdy grant wynosi 5000 zł.
Zapraszamy do zapoznania się w regulaminem konkursu i do udziału w nim. Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie www.tesco.pl/pomagamy.
Zgłaszanie projektów trwa do 31 stycznia 2017 r.
Informacja o programie – w załączeniu
 

Karta do głosowania – Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl na 2017 r.

Publikujemy kartę do głosowania w Budżecie Obywatelskim Gminy Nowy Tomyśl na 2017 r. Kartę można pobrać i wydrukować. Uwaga – karta jest dwustronna. W przypadku wydrukowania 1 i 2 strony na osobnych kartkach, należy obie strony trwale ze sobą połączyć.
Karty w formie wydruku można pobrać w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu (Biuro Obsługi Mieszkańca - parter budynku). Karty będą także dostępne w Gminnym Ośrodku Informacji, podczas przeprowadzanego w tym punkcie głosowania.
9 stycznia rusza głosowanie!

Badanie budżetów gospodarstw domowych

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że w 2017 roku na terenie gminy Nowy Tomyśl zostanie przeprowadzone badanie ankietowe pn. Badanie budżetów gospodarstw domowych.

Więcej informacji w załącznikach.
 

Informacja dotycząca opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego.

Urząd Miejski uprzejmie informuje, że 15.01.2017 roku (niedziela), upływa termin płatności  opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego.
 
Informujemy również, że jeżeli ostatni dzień terminu płatności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu wolnym od pracy.
 

Zmiana przepisów dotyczących wycinki drzew

Od 1 stycznia 2017 weszły w życie nowe przepisy dotyczące wycinki drzew.
W związku ze zmianą ustawy o ochronie przyrody, między innymi znoszącą wymóg uzyskiwania zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z terenów nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych na cele nie zwiazane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem drzew na terenach wpisanych do rejestru zabytków i drzew – pomników przyrody.