Komunikaty

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych

Burmistrz Nowego Tomyśla zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nowy Tomyśl w 2017 r.
Kandydatów można zgłaszać do 3 stycznia 2017 r.
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych wraz z zasadami udziału w komisji oraz formularz zgłoszeniowy - w załączeniu.
 

Zabłąkany pies

W Paproci (rejon restauracji HI-FI) błąka się pies. Jeśli ktokolwiek może pomóc w ustaleniu właściciela psa proszony jest o kontakt ze Strażą Miejską w Nowym Tomyślu tel. 61 44 26 655 lub 606 122 681.

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, że dnia 23 grudnia 2016r. (piątek) Kasa Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu będzie nieczynna.
Za utrudnienia przepraszamy

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

Burmistrz Nowego Tomyśla ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Oferty można składać do 5 stycznia 2017 roku.
Informacje dotyczące warunków udział w konkursie opisane zostały w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert (dokument w załączeniu).

Nabór do zawodowej służby wojskowej w Wojskach Obrony Terytorialnej

Informacja o naborze zamieszczona jest w załączniku poniżej.

ROZKŁAD JAZDY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU

W załączeniu plik pdf z aktualnym rozkładem jazdy autobusu komunikacji miejskiej.

 

Komunikat PWiK

Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji nt. obowiązku zabezpieczenia wodomierzy i instalacji wodociągowej przed zamarznięciem.

Kontakt dla dziennikarzy

W celu ułatwienia kontaktu przedstawicielom mediów z Urzędem Miejskim w Nowym Tomyślu przygotowany został oficjalny adres mailowy: kontakt.media@nowytomysl.pl
Na wspomniany adres należy kierować zapytania dotyczące funkcjonowania Urzędu Miejskiego, prośby o wywiad z kierownictwem i pracownikami jak i również prośby o objęcie patronatem medialnym wydarzeń organizowanych przez Urząd.
W korespondencji prosimy o podanie oczekiwanego terminu udzielanej odpowiedzi oraz swoich danych kontaktowych. 

Zabłąkany pies

W Nowym Tomyślu na ul. Leśnej błąkał się piesek, który prawdopodobnie uciekł właścicielowi. Jeśli ktokolwiek może pomóc w ustaleniu właściciela psa proszony jest o kontakt ze Strażą Miejską w Nowym Tomyślu tel. 61 44 26 655 lub 606 122 681.

INFORMACJA PCK

INFORMACJA
dotycząca wydawania żywności przez Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowym Tomyślu
W dniach 13 grudnia 2016 r, (wtorek) i 14 grudnia 2016 r (środa) w godz. 8:00 – 12:00 będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2016.
Żywność wydawana będzie w magazynie Zarządu Rejonowego PCK w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 5 na podstawie listy sporządzonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu.