Komunikaty

Zabłąkany pies

W Przyłęku w rejonie posesji 94c błąka się pies. Ktokolwiek może pomóc w ustaleniu właścicela psa proszony jest o kontakt ze Strażą Miejską tel.:  61 44 26 655

Dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła

Burmistrz Nowego Tomyśla uprzejmie informuje, iż w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, osoby fizyczne będą mogły ubiegać się o środki na wymianę źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych oraz na termomodernizację budynków jednorodzinnych. Działania będą prowadzone w ramach dwóch programów:
Wymiana źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych „PIECYK – 2017”oraz

ZUS wstrzymuje wypłatę świadczeń do SKOK Wielkopolska

Konkurs „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.
W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

Komunikat BIURA EWIDENCJI LUDNOŚCI

W DNIU 3 LUTEGO 2017R.
(PIĄTEK)
BIURO EWIDENCJI LUDNOŚCI
I DOWODÓW OSOBISTYCH
BĘDZIE CZYNNE DO GODZINY 13:45

Informacja

Urząd Miejski uprzejmie informuje, że 15.02.2017 roku (środa), upływa termin płatności I raty podatku od środków transportowych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na 2017 rok

Nastąpiło rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku - w formie wspierania - zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie gminy Nowy Tomyśl.

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności na obszarach wiejskich

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pt.: „Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności na obszarach wiejskich”, które odbędzie się 15 lutego 2017 r. w godz. 10.00-13.00 w Nowym Tomyślu.
Podczas spotkania zostaną omówione możliwości dostępne m.in. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 a także formy pozadotacyjne. Po zakończonym spotkaniu informacyjnym będzie istniała możliwość skorzystania z konsultacji indywidualnych.
Miejsce spotkania:

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych na okres 3 lat

Zarząd Przedsiębiorstwa Usługowego Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Tomyślu - na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Nowego Tomyśla -
 
Ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych na okres 3 lat
 
Więcej informacji w załączniku.

Fundusze unijne na podniesienie kwalifikacj

Punkt informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu zaprasza do wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym pt. „Wsparcie w ramach Funduszy Europejskich na podniesienie kwalifikacji”.
Celem szkolenia jest przedstawienie możliwości otrzymania dofinansowania na projekty podnoszące kompetencje i kwalifikacje. Spotkanie odbędzie się 8 lutego 2017 r. w godz. 10.00-12.00 w Nowym Tomyślu.
Udział w spotkaniu jest bezpłatny a po jego zakończeniu będzie możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.