Komunikaty

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku

Burmistrz Nowego Tomyśla ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Oferty można składać do 5 stycznia 2017 roku.
Informacje dotyczące warunków udział w konkursie opisane zostały w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert (dokument w załączeniu).

Nabór do zawodowej służby wojskowej w Wojskach Obrony Terytorialnej

Informacja o naborze zamieszczona jest w załączniku poniżej.

ROZKŁAD JAZDY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU

W załączeniu plik pdf z aktualnym rozkładem jazdy autobusu komunikacji miejskiej.

 

Komunikat PWiK

Komunikat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji nt. obowiązku zabezpieczenia wodomierzy i instalacji wodociągowej przed zamarznięciem.

Kontakt dla dziennikarzy

W celu ułatwienia kontaktu przedstawicielom mediów z Urzędem Miejskim w Nowym Tomyślu przygotowany został oficjalny adres mailowy: kontakt.media@nowytomysl.pl
Na wspomniany adres należy kierować zapytania dotyczące funkcjonowania Urzędu Miejskiego, prośby o wywiad z kierownictwem i pracownikami jak i również prośby o objęcie patronatem medialnym wydarzeń organizowanych przez Urząd.
W korespondencji prosimy o podanie oczekiwanego terminu udzielanej odpowiedzi oraz swoich danych kontaktowych. 

Zabłąkany pies

W Nowym Tomyślu na ul. Leśnej błąkał się piesek, który prawdopodobnie uciekł właścicielowi. Jeśli ktokolwiek może pomóc w ustaleniu właściciela psa proszony jest o kontakt ze Strażą Miejską w Nowym Tomyślu tel. 61 44 26 655 lub 606 122 681.

INFORMACJA PCK

INFORMACJA
dotycząca wydawania żywności przez Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowym Tomyślu
W dniach 13 grudnia 2016 r, (wtorek) i 14 grudnia 2016 r (środa) w godz. 8:00 – 12:00 będzie wydawana żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2016.
Żywność wydawana będzie w magazynie Zarządu Rejonowego PCK w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 5 na podstawie listy sporządzonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu.

Znaleziono psa Husky !

Na ul. Tysiąclecia w Nowym Tomyślu w rejonie restauracji Kopernik znaleziono psa Husky. Właściciela psa lub kogokolwiek kto może pomóc w ustaleniu dotychczasowego miejsca przebywania psa prosimy o kontakt ze Strażą Miejską tel. 61 44 26 655 lub 606 122 681.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych

W załączeniu przedstawiamy harmonogram odbioru odpadów komunalnych, który obowiązywać będzie od 1 stycznia 2017 r. do 6 stycznia 2018 r.
 

Budżet Obywatelski – 18 projektów zakwalifikowanych pod głosowanie mieszkańców

Komisja powołana przez Burmistrza Nowego Tomyśla do prac przy przeprowadzaniu konsultacji dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl na 2017 rok dokonała weryfikacji propozycji projektów zadań zgłoszonych przez mieszkańców naszej gminy.