Komunikaty

Apel Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu zwraca się z apelem do mieszkańców i firm o pomoc dla rodziny z 3 dzieci, dotkniętej niepełnosprawnością dziecka i chorobą nowotworową matki.
W imieniu rodziny prosimy o wsparcie w formie nowej odzieży i zabawek dla dzieci w wieku:
chłopcy 10 i 8 lat i dziewczynki 2 lata oraz środków finansowych. Odzież i zabawki prosimy przekazywać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu, ul. Piłsudskiego 8, pokój 7, natomiast środki finansowe wpłacać za pośrednictwem linku:

Godziny pracy nowotomyskiej Biblioteki w dniu 31 października br.

Dofinansowanie na przebudowę ulicy Zbąszyńskiej

Gmina Nowy Tomyśl zakwalifikowała się do dofinansowania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019 na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej (ul. Zbąszyńska) w Nowym Tomyślu i Glinnie" Wysokość przyznananej dotacji wynosi 617.312,00 zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

BURMISTRZ NOWEGO TOMYŚLA INFORMUJE O PRZEDŁUŻENIU TERMINU UTRUDNIEŃ W RUCHU KOŁOWYM NA ULICY ZBĄSZYŃSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU I GLINNIE, TJ. W DNIU 22 PAŹDZIERNIKA 2016 r.

Informujemy, że wykonawca  robót w dniu jutrzejszym tj. 22 października 2016 r. będzie kontynuować pod zamknięciem dla ruchu na całej szerokości jezdni prace związane z przebudową ulicy Zbąszyńskiej w Nowym Tomyślu i Glinnie, o których to utrudnieniach informowaliśmy na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w dniu 19 października 2016 r (http://nowytomysl.pl/wiadomosci/komunikaty/burmistrz-nowego-tomysla-info...)
 

BURMISTRZ NOWEGO TOMYŚLA INFORMUJE O UTRUDNIENIACH W RUCHU KOŁOWYM NA ULICY ZBĄSZYŃSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU I GLINNIE W DNIACH 20-21 PAŹDZIERNIKA 2016 r.

W związku z przebudową ulicy Zbąszyńskiej w Nowym Tomyślu i Glinnie w dniach 20-21 października 2016 r. (czwartek-piątek) w godzinach od 7:00 do 18:00, w przypadku korzystnych warunków atmosferycznych, wykonywana będzie warstwa ścieralna z SMA na całej szerokości jezdni.

Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Nowy Tomyśl

Zastępca Burmistrza Nowego Tomyśla Paweł Mordal w Dniu Edukacji Narodowej spotkał się w Urzędzie Miejskim z wyróżnionymi nauczycielami i dyrektorami gminnych placówek oświatowych.

Nagrody Gminy przyznano:

Budżet Obywatelski Gminy Nowy Tomyśl

TRWA nabór w Regionalnym Konkursie Grantowym RS 2016!

Trwa nabór wniosków w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu „Równać Szanse 2016”. W konkursie mogą wziąć udział: fundacje i stowarzyszenie, w tym OSP, a także domy kultury i biblioteki z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców.

Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

II posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Tomyślu odbędzie się 12 października (środa) o godz. 18.00 w siedzibie Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Nowym Tomyślu (ul. Witosa 8).
Na najbliższym posiedzeniu Rada planuje zaopiniować Program współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi na 2017 r.
Przypominamy, że obrady Rady są otwarte, a działalność Rady jest jawna. Zapraszamy zatem wszystkich zainteresowanych do udziału w posiedzeniu Rady.

 

Nabór kandydatów do Nowotomyskiej Rady Sportu

Burmistrz Nowego Tomyśla zaprasza przedstawicieli organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu z terenu Gminy Nowy Tomyśl do zgłaszania kandydatów do Nowotomyskiej Rady Sportu.
Ustawa o sporcie w art. 30 określa, że w jednostkach samorządu terytorialnego mogą działać rady sportu powołane przez właściwe organy wykonawcze spośród przedstawicieli organizacji i instytucji realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej.