Komunikaty

Obwieszczenia

Obwieszczenia Starosty Nowotomyskiego - dokumenty w załączeniu.

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Uwaga Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych !!!

Przypomina się, że dnia 31.stycznia 2011 r. mija termin składania oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2010 roku w prowadzonych przez Państwa punktach sprzedaży.
Również 31 stycznia 2011 r. mija termin zapłaty I raty za korzystanie  z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2011.

Ww. termin jest nieprzekraczalny!

Komunikat Komisarza Wyborczego w Poznaniu dot. skladania sprawozdań finansowych

Komunikat Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 18 stycznia 2011 roku o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku

Informacja Burmistrza Nowego Tomyśla

Informacja Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie: wyboru podmiotów, którym przyznano w roku 2011 dotacje na realizację zadań publicznych oraz wysokość przyznanych dotacji.
Informacja - w załączeniu.

NABÓR WNIOSKÓW - DOFINANSOWANIE ROZWOJU SPORTU

BURMISTRZ NOWEGO TOMYŚLA ogłasza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez gminę Nowy Tomyśl w roku 2011.

Konkurs fotograficzny

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym "Pod polskim dachem – znane i mniej znane". organizowanym przez portal PolskaNiezwykla.pl. Szczegóły - poniżej. 

Potrzebny wolontariusz

Krzysztof z Nowego Tomyśla potrzebuje pomocy wolontariusza. W załączeniu przedstawiamy jego apel, zachęcając jednocześnie do pomocy.

Ważność dowodu osobistego

Sprawdzenie  ważności dowodu osobistego  !

 

Informacja w załączeniu

Wybory sołtysów i Rad Sołeckich

Od 7 stycznia do 18 stycznia 2011 roku we wszystkich 18 sołectwach gminy Nowy Tomyśl odbywać się będą wybory sołtysów i Rad Sołeckich na okres kadencji 2010-2014.
W załączeniu przedstawiamy harmonogram zebrań wyborczych.