Komunikaty

Zagłosuj i wygraj plac zabaw dla Nowego Tomyśla!

286 – to kod przypisany dla Nowego Tomyśla w trzeciej edycji ogólnopolskiego konkursu „Zagłosuj na Swoje Miasto”, który ruszy już 10 kwietnia. Wysyłając go możesz zadecydować o lokalizacji kolejnego placu zabaw Muszkieterów. W ramach plebiscytu sms-owego mieszkańcy miejscowości, w których znadują się sklepy Intermarché i Bricomarché, wybiorą bowiem dwie lokalizacje, w których powstaną place zabaw, ufundowane przez Fundację Muszkieterów. Głosowanie potrwa do 31 maja.

BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Zapraszamy panie na badania mammograficzne.
Szczegóły na załączonym plakacie.

OGŁOSZENIE O WYDŁUŻENIU TERMINU KONSULTACJI

OGŁOSZENIE O WYDŁUŻENIU TERMINU KONSULTACJI UCHWAŁ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
Burmistrz Nowego Tomyśla na podstawie uchwały Nr LVI/477/2010 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
INFORMUJE O WYDŁUŻENIU TERMINU KONSULTACJI:

Konferencja Arbitraż i mediacja w teorii i praktyce

Zapraszamy na konferencję z cyklu "Arbitraż i mediacja w teorii i praktyce" pt.: "Tendencje unifikacyjne w ADR a odrębności krajowych systemów prawnych". Konferencja odbędzie się w dniu 16 marca 2012 r. w sali konferencyjnej hotelu HI-FI w Nowym Tomyślu. Początek konferencji godz. 9.00. Udział w niej jest bezpłatny.
Program konferencji – w załączeniu
W imieniu organizatorów:
Prezes Sądu Arbitrażowego
przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej
Włodzimierz Brych
 

ELEKTRONIKA NIE DO ŚMIETNIKA

Dnia 24 marca 2012 roku odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego. Informacja - na załączonym plakacie.
Następne zbiórki w  Nowym Tomyślu odbędą się: 23 czerwiec, 22 wrzesień, 8 grudzień 2012 r. Szczegóły w załączeniu.

INFORMACJA PODATKOWA

Informacja podatkowa
Urząd Miejski uprzejmie informuje, że 15.03.2012 roku (czwartek), upływa termin płatności pierwszej raty podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz opłaty od posiadania psa.
Podatek można wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, w godzinach od 8-14 (przerwa techniczna od 10.00 do 10.15 oraz od 12.00 do 12.15 ) lub przelewem na konto bankowe w Banku PKO BP, numer konta:

Spotkanie informacyjne na temat programu „Słoneczna Gmina”

Dnia 13 marca 2012 roku o godz. 18.00 w Nowotomyskim Ośrodku Kultury odbędzie się spotkanie informacyjne na temat programu „Słoneczna Gmina”. Program „Słoneczna Gmina” został utworzony w 2008 roku i obecnie organizowany i realizowany jest przez fundację SOL z Poznania.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA w Gminie Nowy Tomyśl

Ukazało się obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o terminie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2012 roku. Kwalifikacja dotyczy mężczyzn rocznika 1993 i kobiety oraz osób starszych rocznika 1988-1992, które tego obowiązku nie dopełniły w latach ubiegłych. W powiecie nowotomyskim kwalifikacja rozpocznie się dnia 13 lutego i potrwa do 12 marca 2012 roku.

OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU KONSULTACJI

Burmistrz Nowego Tomyśla na podstawie uchwały Nr LVI/477/2010 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
OGŁASZA ROZPOCZĘCIE KONSULTACJI:
1. Uchwały w sprawie: określenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Nowym Tomyślu oraz trybu powoływania jej członków.

Obwieszczenie Burmistrza Nowego Tomyśla

Burmistrz Nowego Tomyśla informuje o spotkaniu, jakie odbędzie się w dniu 5 marca 2012r. (poniedziałek) o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Sątopach, w sprawie trwającego postępowania o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla planowanej inwestycji polegającej na budowie gospodarstwa rolnego ze specjalnością hodowla i chów zwierząt futerkowych w ilości do 40 DJP, na działce o nr ewid. 434 w Sątopach, gm. Nowy Tomyśl
Na spotkanie zapraszamy wszystkich zainteresowanych, w tym mieszkańców i właścicieli sąsiednich nieruchomości.