Komunikaty

Nowotomyska demografia

Potencjał demograficzny ludności gminy Nowy Tomyśl w latach 2000 – 2011 z podziałem na poszczególne miejscowości.
Stan na przełom 31 grudnia każdego roku.

Nowelizacja ustawy o ewidencji ludności

Nowelizacja ustawy o ewidencji ludności, która weszła w życie 31 grudnia 2011r. (Dz. U. z 2011r., nr 288, poz. 1689) przesuwa termin wejścia w życie ustawy o ewidencji ludności z 1 stycznia 2012r. na 1 stycznia 2013r.
 
W związku z powyższym ewidencja ludności nadal będzie prowadzona według dotychczasowych przepisów, czyli ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych z dnia 10 kwietnia 1974r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 ze zm.).
 

Zmiany w Bibliotece

Uprzejmie informujemy, że poczynając od stycznia 2012 roku Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu w soboty czynna będzie w godz. 10.00 - 14.00.

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna będzie nieczynna

W soboty: 24 i 31 grudnia Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Tomyślu będzie nieczynna.

Ogłaszenie naboru wniosków o przyznanie dofinansowania rozwoju sportu przez gminę Nowy Tomyśl w roku 2012

I TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW
Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 33 lub przesłać pocztą w terminie do dnia 13 stycznia 2012 roku (decyduje data stempla pocztowego).
Wnioski złożone po 13 stycznia 2012 roku nie zostaną rozpatrzone.

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych

Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert

Elektronika nie do śmietnika

10 grudnia 2011 r. na terenie Nowego Tomyśla przeprowadzona zostanie akcja odbioru zużytego sprzętu elektronicznego. Harmonogram - w załączeniu.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Burmistrz Nowego Tomyśla ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2012 roku - w formie wspierania zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 tej Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na terenie Gminy Nowy Tomyśl.

Badanie zadowolenia klienta

Panie i Panowie
Klienci Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu
Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w związku z utrzymywaniem i doskonaleniem w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN - EN ISO 9001:2009, w dniach od 15 – 18 listopada 2011 roku w godz. 9.oo – 14.oo Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu (w budynku Urzędu oraz w biurze Urzędu Stanu Cywilnego) badane będzie zadowolenie klientów z usług świadczonych przez Urząd Miejski w Nowym Tomyślu.

Gminny Ośrodek Informacji będzie nieczynny

Urząd Miejski w Nowym Tomyślu informuje, że w dniu 12 listopada 2011 roku Gminny Ośrodek Informacji będzie nieczynny. Za powstałe z tego powodu niedogodności przepraszamy.