Burmistrz przedstawił swojego zastępcę

Burmistrz przedstawił swojego zastępcę

30 grudnia podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu Burmistrz Włodzimierz Hibner przedstawił zastępcę burmistrza Nowego Tomyśla. Na stanowisko to wybrany został pan Paweł Mordal, który funkcję zastępcy burmistrza Nowego Tomyśla sprawować rozpocznie w dniu 5 stycznia 2015 roku.
Pan Paweł Mordal jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest też absolwentem Podyplomowego Studium Samorządu Terytorialnego UAM w Poznaniu. Uczestniczył w wielu szkoleniach z zakresie finansów publicznych, zamówień publicznych, ustawy o organizacjach pożytku publicznego i o wolontariacie.
Pan Paweł Mordal ma bogate doświadczenie zawodowe związane z pracą w administracji samorządowej. W latach 1990-1991 był sekretarzem w Urzędzie Miasta i Gminy Ostroróg, w latach 1991-1998 sprawował funkcję burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg, w latach 1998-2002 był wicestarostą Powiatu Szamotulskiego. W latach 2006-2009 pracował w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, a w latach 2009-2014 był dyrektorem Ośrodka Regionalnego w Poznaniu Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.
W ramach pracy w FRDL był koordynatorem wojewódzkim ogólnopolskich akcji „Przejrzysty samorząd”, „Decydujemy razem”, „Europejska Akademia Sołtysa”. Był też zaangażowany w kilkadziesiąt projektów unijnych z POKL i PROW.
W latach 1994-1998 pan Paweł Mordal był radnym Rady Miasta i Gminy Szamotuły, pracując w trzech komisjach: Budżetu i Finansów, Rewizyjnej oraz Kultury Fizycznej i Sportu.
W latach 1998-2004 był radnym Rady Powiatu Szamotulskiego, uczestnicząc w pracach Komisji Kultury Fizycznej i Sportu oraz Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Pan Paweł Mordal aktywnie uczestniczy w działalności organizacji obywatelskich. Działał w ZHP, Lidze Ochrony Przyrody, Polskim Towarzystwie Schronisk Młodzieżowych oraz Klubie Miłośników Krzyży Pokutnych i Rzeźb Przydrożnej w Świdnicy. Był m.in. współzałożycielem Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Szamotułach, współzałożycielem i wieloletnim prezesem Fundacji Kultury Zamek Górków, działaczem Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Od 1997 r. pełni funkcję prezesa Zarządu Oddziału PTTK w Szamotułach, jest też wiceprezesem Zarządu Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK w Poznaniu i członkiem Zarządu Głównego PTTK.
Obecnie jest też członkiem Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Pan Paweł Mordal ma bogaty dorobek publicystyczny, jest autorem i współautorem wielu przewodników i publikacji z zakresu krajoznawstwa, autorem kilkuset artykułów prasowych i notatek w czasopismach. Był współzałożycielem i redaktorem naczelnym czasopisma samorządowego „Głos Ziemi Szamotulskiej”, wydawcą „Gazety Szamotulskiej”, wydawcą i redaktorem naczelnym „Tygodnika Szamotulskiego” i czasopisma „Turystyka Wielkopolski”.
Podczas konferencji prasowej, w której licznie uczestniczyli przedstawiciele lokalnych mediów Burmistrz Włodzimierz Hibner, oprócz prezentacji sylwetki swojego zastępcy, odniósł się także do planowanych rozwiązań w zakresie komunikacji miejskiej oraz poinformował, że w tym roku nie odbędzie się pokaz sztucznych ogni w Noc Sylwestrową, podając przyczynę swojej decyzji.
 

Galeria: 
Burmistrz przedstawił swojego zastępcę
Burmistrz przedstawił swojego zastępcę