Dom Kultury +

Dom Kultury +

Nowotomyski Ośrodek Kultury przystąpił do programu Dom Kultury + ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury o czym wspominaliśmy już wcześniej na naszej stronie internetowej. W ramach Sieci Wsparcia programu Dom Kultury + uruchomiono Program Stypendialny na wizyty studyjne w roku 2011, którego celem jest stworzenie możliwości poznania organizacji pracy i sposobów animacji kultury w wiodących placówkach kultury w Polsce i za granicą.

Nasz ośrodek wystąpił z wnioskiem o zakwalifikowanie. Zespół Kwalifikacyjny powołany przez Dyrektora Narodowego Centrum Kultury dokonał oceny nadesłanych wniosków pod względem formalnym i merytorycznym oraz przyznał środki tym zespołom pracowników z danego ośrodka kultury, których wnioski zostały uznane za najlepsze. W tym gronie znalazł się wniosek Nowotomyskiego Ośrodka Kultury. 3 pracowników naszego ośrodka: Beata Baran, Agnieszka Mazurek oraz Piotr Mańka wyjedzie w pierwszym kwartale 2011 roku do Ośrodka Działań Artystycznych dla Dzieci i Młodzieży „Dorożkarnia” w Warszawie. To jedna z najbardziej aktywnych warszawskich instytucji promujących dziecięcą i młodzieżową twórczość amatorską. Jej podstawowym celem jest stworzenie odpowiedniego miejsca i atmosfery potrzebnych do tego, aby młode osoby z całego miasta mogły przedstawić swoje osiągnięcia, zrealizować marzenia i aspiracje, rozwinąć talenty i poznać bliżej świat sztuki. Chcielibyśmy podczas wizyty studyjnej poznać zasady funkcjonowania ośrodka, przybliżyć metody pracy z młodzieżą, a także wziąć udział w prowadzonych tam zajęciach. Będzie także możliwość podpatrzenia pracy w studiu nagrań, sprawdzenia własnych kompetencji oraz próby pracy na profesjonalnym sprzęcie oświetleniowym.

Pozwoli to określić nasze zapotrzebowanie sprzętowe, poznać możliwości i zastosowanie sprzętu. Będzie także możliwość zapoznania się ze sposobami promocji i docierania do odbiorcy, z harmonogramem pracy, sposobami pozyskiwania środków i pracą nad projektami Wizyta ta pozwoli nam zweryfikować własne możliwości, pozwoli wytyczyć kolejne etapy realizacji naszego programu rozwoju, wzbogacić ofertę. Chcemy to wszystko wykorzystać przy tworzeniu naszego harmonogramów pracy w roku 2011, wzbogacić ofertę na rok szkolny 2011/2012, zwłaszcza ofertę dla młodzieży.