GMINNY KONKURS WIEDZOWY „OMNIBUSEK 2017”

GMINNY KONKURS WIEDZOWY „OMNIBUSEK 2017”

W środę 15 marca 2017 r. o godz. 12:00 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Nowym Tomyślu po raz piąty była gospodarzem gminnego konkursu wiedzowego „Omnibusek”, skierowanego do uczniów klas drugich i trzecich. Organizatorkami były panie: Marzena Czernicka, Anna Lubryka i Grażyna Stachecka.

Uczniowie rozwiązywali test składający się z 30 pytań. Pytania obejmowały wiedzę z dziedziny literatury, matematyki, geografii, ogólnej wiedzy o świecie współczesnym a także przysłowia i powiedzenia polskie. Nawet doskonała znajomość materiału realizowanego na zajęciach szkolnych nie zapewniała zwycięstwa, należało wykazać się wiedzą wykraczającą poza szkolny program nauczania. Wszyscy uczestnicy dzielnie walczyli o tytuł Omnibusa i całkiem dobrze poradzili sobie z trudnymi zadaniami.

Wspaniale zaprezentowali się nasi uczniowie zajmując czołowe miejsca w obu kategoriach wiekowych. Oto szczegółowe wyniki:

w kategorii klas drugich

I miejsce – Gracjan Kliśko SP Bukowiec
II miejsce – Miłosz Tomiak SP 2 Nowy Tomyśl
III miejsce – Joanna Bąk SP 2 Nowy Tomyśl

w kategorii klas trzecich

I miejsce – Gustaw Wawrzyniak SP 2 Nowy Tomyśl
II miejsce – Kacper Bielecki SP Bukowiec
III miejsce – Jan Konicki SP 2 Nowy Tomyśl

 
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki. Joannie, Miłoszowi, Gustawowi i Jankowi serdecznie gratulujemy! Godnie reprezentowaliście naszą szkołę. Okazaliście się prawdziwymi OMNIBUSAMI! Wszystkich zachęcamy do poszukiwania wiedzy, gdyż jak powiedział Benjamin Franklin „Bramy mądrości nigdy nie bywają zamknięte”.

Materiał: Grażyna Stachecka

Galeria: 
GMINNY KONKURS WIEDZOWY „OMNIBUSEK 2017”