Informacja o otrzymanym dofinansowaniu w ramach Programu Priorytetowego „LED – Oświetlenie energooszczędne”

Informacja o otrzymanym dofinansowaniu w ramach Programu Priorytetowego „LED – Oświetlenie energooszczędne”

Złożony przez Gminę Nowy Tomyśl dnia 30 czerwca 2017 r. w ramach Programu Priorytetowego „LED – Oświetlenie energooszczędne” wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Modernizacja sieci elektroenergetycznej kablowej 0,23 kV wraz z oświetleniem na terenie Miasta i Gminy Nowy Tomyśl na oświetlenie energooszczędne w technologii LED” został rozpatrzony pozytywnie. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu zaplanował pomoc finansową na wsparcie realizacji przedsięwzięcia w formie pożyczki w wysokości 889.190,00 zł z możliwością umorzenia do 40%. Całkowita wartość projektu wynosi 1.844.999,00 zł.
Przedsięwzięcie polega na modernizacji istniejącego oświetlenia energochłonnego na oświetlenie energooszczędne w technologii LED. W wyniku realizacji projektu zostanie zamontowanych 317 szt. opraw na terenie Miasta i Gminy Nowy Tomyśl.

Galeria: 
Informacja o otrzymanym dofinansowaniu w ramach Programu Priorytetowego „LED – Oświetlenie energooszczędne”