Informacje o nowo wybudowanych odcinkach sieci wodociągowej w gminie Nowy Tomyśl

Informacje o nowo wybudowanych odcinkach sieci wodociągowej w gminie Nowy Tomyśl

Dnia 17.02.2017 r. zakończono budowę nowego odcinka sieci wodociągowej z rur polietylenowych Ø 110 mm wraz z odnogami wodociągowymi Ø 90 mm w miejscowości Boruja Kościelna o łącznej długości 2794 m. Na w/w sieci zamontowano 7 hydrantów nadziemnych. Inwestycja umożliwia zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej kolejnych czternastu posesji w Borui Kościelnej. Wykonawcą robót był Zakład Robót Inżynieryjnych Produkcyjno – Usługowo – Handlowy Mieczysław Szczechowiak z Pniew.
 
Od dnia 13.03.2017 r. trwa budowa nowego odcinka sieci wodociągowej z rur polietylenowych Ø 110 mm wraz z odnogami wodociągowymi Ø 90 mm w miejscowości Boruja Nowa o łącznej długości 3261 m. Na w/w sieci zamontowanych zostanie 6 hydrantów nadziemnych. Inwestycja umożliwi zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej kolejnych siedem posesji w Borui Nowej. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Spółka z o.o., a podwykonawcą Firma Eko-Budowa Grzegorz Oniszczuk z Międzyrzecza.
 
Materiał: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu

Galeria: 
Informacje o nowo wybudowanych odcinkach sieci wodociągowej w gminie Nowy Tomyśl
Informacje o nowo wybudowanych odcinkach sieci wodociągowej w gminie Nowy Tomyśl
Informacje o nowo wybudowanych odcinkach sieci wodociągowej w gminie Nowy Tomyśl
Informacje o nowo wybudowanych odcinkach sieci wodociągowej w gminie Nowy Tomyśl
Informacje o nowo wybudowanych odcinkach sieci wodociągowej w gminie Nowy Tomyśl
Informacje o nowo wybudowanych odcinkach sieci wodociągowej w gminie Nowy Tomyśl
Informacje o nowo wybudowanych odcinkach sieci wodociągowej w gminie Nowy Tomyśl
Informacje o nowo wybudowanych odcinkach sieci wodociągowej w gminie Nowy Tomyśl
Informacje o nowo wybudowanych odcinkach sieci wodociągowej w gminie Nowy Tomyśl
Informacje o nowo wybudowanych odcinkach sieci wodociągowej w gminie Nowy Tomyśl