Lekcje o budżecie obywatelskim

Lekcje o budżecie obywatelskim

12 i 13 października w szkołach podstawowych w Wytomyślu i Jastrzębsku Starym odbyły się lekcje dotyczące budżetu obywatelskiego, w związku z jego realizacją w gminie Nowy Tomyśl. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas od V do VII.
Celem prowadzonych zajęć było zapoznanie uczniów szkół podstawowych z ideą realizacji budżetu partycypacyjnego oraz zachęcenie do aktywnych działań w życiu społecznym. Dzięki nabytej wiedzy o tej formie konsultacji społecznych dzieci będą mogły być ambasadorami Budżetu Obywatelskiego Gminy Nowy Tomyśl wśród swoich rodziców, dziadków i starszego rodzeństwa.
Zajęcia prowadzone były w formie warsztatów, podczas których dzieci poznawały takie pojęcia jak budżet, partycypacja czy konsultacje. Określały też moce i słabe strony budżetu obywatelskiego. W ramach podsumowania nabytej wiedzy zespoły opracowały własne pomysły projektów, na które następnie głosowano. Za aktywny udział w lekcji, kreatywność i zaangażowanie uczniowie otrzymali pamiątkowe gadżety budżetu obywatelskiego.
Zajęcia poprowadziła Marzena Kortus – inspektor w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu.
 

Galeria: 
Lekcje o budżecie obywatelskim
Lekcje o budżecie obywatelskim
Lekcje o budżecie obywatelskim