Nowotomyślanie w Sejmie Dzieci i Młodzieży

Nowotomyślanie w Sejmie Dzieci i Młodzieży

Dwa tygodnie po posiedzeniu komisji problemowej i wyborze Mikołaja Wolanina na Marszałka XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, posłowie – Julia Opaska i Mikołaj Wolanin – uczniowie nowotomyskiego gimnazjum, pojechali drugi raz do Warszawy, by wziąć udział w tegorocznym posiedzeniu młodego sejmu.

Po przyjeździe do Warszawy, 31 maja, uczestnicy sesji zwiedzili z przewodnikiem prawobrzeżną cześć Warszawy – Pragę i zobaczyli znajdujące się tam miejsca pamięci, po czym udali się do miejsc zakwaterowań. Posłowie z województwa wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego gościli w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Sulejówku.

Dzień 1 czerwca, dla Julii i Mikołaja zaczął się bardzo wcześnie. Pierwszy, od 7:30 rozpoczął sejmową działalność marszałkowską Mikołaj, Julia wraz z innymi osobami z województwa wielkopolskiego weszli na teren Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej około 8:30. Po kilku ważnych spotkaniach m.in. z dyrektorem prasowym Andrzejem Grzegrzółką i odebraniu prezentów od różnych klubów parlamentarnych, marszałkowie udali się na spotkanie z Marszałkiem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Markiem Kuchcińskim, a posłowie do Sali Posiedzeń, by zgłosić chęć wystąpienia i zająć swoje miejsca w poselskich ławach.

Sejm Dzieci i Młodzieży liczy 460 posłów. Organizacja izby wzorowana jest na procedurach obowiązujących w prawdziwym Sejmie, co ma przybliżać uczestnikom zasady polskiego parlamentaryzmu. Tematem tegorocznej sesji brzmiała: Przestrzeń publiczna jako miejsce wolne od symboli propagujących systemy totalitarne. Lokalni bohaterowie w przestrzeni publicznej.

Obrady otworzył marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Następnie marszałek Kuchciński przekazał głos marszałkowi Sejmu Dzieci i Młodzieży Mikołajowi Wolaninowi. Uderzając trzy razy laską marszałkowską i wygłaszając powitalną kwestię: Koleżanki i koledzy! Dostojni goście! Otwieram obrady XXIII sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży (…), otworzył on obrady izby. Następnie Mikołaj powitał gości specjalnych, wśród których byli: wiceminister edukacji Marzena Machałek, rzecznik praw dziecka Marek Michalak i prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek. Gdy rozpoczynała się część dyskusyjna, przewodnictwo objęła marszałek Małgorzata Kuśmierczyk z gimnazjum w Żórawinie (województwo dolnośląskie), a po niej marszałek Mateusz Wróblewski, który poprowadził głosowanie, a następnie zamknął posiedzenie. W sumie podczas sesji głos z mównicy sejmowej zabrało 41 osób. Na koniec w czasie kiedy marszałkowie podpisywali podjętą uchwałę, posłowie-juniorzy, po wyjściu z sejmowej sali obrad, udzielali licznych wywiadów. Po pracowitym i pełnym emocji dniu, uczestnicy parlamentarnej sesji wyruszyli w drogę powrotną do Nowego Tomyśla.
 
Tekst: Grażyna Matuszak
Zdjęcia: Paweł Kula

Galeria: 
Nowotomyślanie w Sejmie Dzieci i Młodzieży
Nowotomyślanie w Sejmie Dzieci i Młodzieży
Nowotomyślanie w Sejmie Dzieci i Młodzieży
Nowotomyślanie w Sejmie Dzieci i Młodzieży