PODSUMOWANIE WYNIKÓW KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ

PODSUMOWANIE WYNIKÓW KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ

W środę 15 lutego 2017 r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel, na którym wręczono odznaki WZOROWY UCZEŃ oraz dyplomy ZŁOTA I SREBRNA KLASA.

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej Curie w Nowym Tomyślu, na podstawie Uchwały nr 156/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. nadała klasom wyróżniającym się w wyniku klasyfikacji śródrocznej tytuł: „Złota Klasa” – za uzyskanie średniej co najmniej 4,5 oraz tytuł: „Srebrna Klasa” – za uzyskanie średniej co najmniej 4,25.

Na 15 oddziałów zaszczytny tytuł „ZŁOTA KLASA” nadano trzem klasom:
 

  • Klasie IV D – średnia ocen 4,82
  • Klasie V A – średnia ocen 4,74
  • Klasie IV A – średnia ocen 4,57

Ponadto osiem klas uzyskało tytuł „SREBRNA KLASA”, są to klasy:
VI E, IV B, VI A, VI B, VI D, IV C, V C, IV E

Dyplomy z rąk dyrektora szkoły mgr Marka Polcyna odebrali przewodniczący klas wraz z wychowawcami.

Zgodnie z Uchwałą nr 155/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. nadano również tytuł i odznakę WZOROWY UCZEŃ. Takie odznaczenie otrzymuje uczeń szkoły, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej uzyskał średnią ocen z wszystkich przedmiotów nauczania co najmniej 5,25 i wzorowe zachowanie.

Na ogólną liczbę 407 uczniów klas IV – VI odznakę WZOROWY UCZEŃ otrzymało czterdzieścioro troje uczniów: 14 czwartoklasistów, 15 piątoklasistów, 14 szóstoklasistów.

Dyrektor szkoły – Marek Polcyn serdecznie pogratulował wszystkim wyróżnionym klasom i uczniom życząc wszystkim dalszych sukcesów w nauce.
 
Materiał: Grażyna Stachecka

Galeria: 
PODSUMOWANIE WYNIKÓW KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ
PODSUMOWANIE WYNIKÓW KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ
PODSUMOWANIE WYNIKÓW KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ
PODSUMOWANIE WYNIKÓW KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ
PODSUMOWANIE WYNIKÓW KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ
PODSUMOWANIE WYNIKÓW KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ
PODSUMOWANIE WYNIKÓW KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ
PODSUMOWANIE WYNIKÓW KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ
PODSUMOWANIE WYNIKÓW KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ
PODSUMOWANIE WYNIKÓW KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ