Rozpoczęto prace na ulicy Działkowej

Rozpoczęto prace na ulicy Działkowej

Na ulicy Działkowej w Nowym Tomyślu rozpoczęły się prace budowlane związane z realizacją zadania inwestycyjnego pn. Budowa nawierzchni ulicy Działkowej w Nowym Tomyślu. Zadanie obejmuje m.in.:

  • zdjęcie warstwy humusu,
  • wykonanie korytowania pod projektowaną nawierzchnię
  • profilowanie z zagęszczeniem istniejącego podłoża
  • wzmocnienie istniejącej nawierzchni ul. Działkowej prefabrykowanymi płytami betonowymi
  • zbudowanie istniejących studni sanitarnych i telekomunikacyjnych kostką na podbudowie
  • ułożenie opornika betonowego 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i ławie betonowej z oporem z betonu C12/15
  • humusowanie i obsianie trawą skarp
  • regulacja wysokościowa istniejących zaworów i studzienek
Galeria: 
Rozpoczęto prace na ulicy Działkowej
Rozpoczęto prace na ulicy Działkowej