Spotkanie burmistrza z mieszkańcami Borui Kościelnej i Borui Nowej

Spotkanie burmistrza z mieszkańcami Borui Kościelnej i Borui Nowej

W poniedziałek 31 lipca w Wiejskim Domu Kultury odbyło się spotkanie z Burmistrzem Nowego Tomyśla, na które zostali zaproszeni mieszkańcy Borui Nowej oraz Borui Kościelnej. Poza liczną grupą mieszkańców w spotkaniu wzięli udział również: zastępca burmistrza Paweł Mordal, doradca burmistrza Anna Palacz, przewodniczy Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu Marcin Brambor, radni: Wojciech Śliczner oraz Wojciech Andryszczyk, a także sołtysi i przedstawiciele rad sołeckich wsi Boruja Kościelna i Boruja Nowa.
Na początku zebrania burmistrz Włodzimierz Hibner przedstawił informacje na temat zrealizowanych oraz planowanych działań inwestycyjnych w obu wsiach. Wśród najważniejszych wskazał: rozbudowę szkoły podstawowej, rewitalizację placu kościelnego oraz rozbudowę strażnicy OSP w Borui Kościelnej, a także plany wybudowania nowej świetlicy wiejskiej w Borui Nowej.
W czasie spotkania nie zabrakło również tematów trudnych tj. budowy ścieżki rowerowej z Borui Kościelnej do Nowego Tomyśla oraz rozbudowy chlewni w pobliżu osiedla domków jednorodzinnych.
Na zakończenie zebrania włodarz miasta zachęcił wszystkich mieszkańców do aktywnego włączenia się w tegoroczną edycję Budżetu Obywatelskiego oraz skorzystania z bezpłatnego mobilnego systemu powiadamiania i ostrzegania „Blisko”.

Galeria: 
Spotkanie burmistrza z mieszkańcami Borui Kościelnej i Borui Nowej