Wiadomości

Spotkanie informacyjne pt. "Fundusze Europejskie w roku 2018 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - przegląd możliwości wsparcia"

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pt. "Fundusze Europejskie w roku 2018 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - przegląd możliwości wsparcia".
 
Celem spotkania będzie przedstawienie możliwości pozyskania wsparcia w roku 2018 w perspektywie finansowej 2014 – 2020. Omówione zostaną zarówno formy dotacyjne jak i pożyczkowe.
 

Przetarg na budowę parkingów na ul. Olchowej w Nowym Tomyślu

Urząd Miejski w Nowym Tomyślu ogłasza przetarg na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parkingu w ciągu ulicy Olchowej w Nowym Tomyślu". Zadanie obejmuje wykonanie m.in.:

  • roboty przygotowawcze,
  • roboty ziemne,
  • ułożenie krawężników,
  • wykonanie podbudowy i nawierzchni,
  • organizacja ruchu,
  • roboty wykończeniowe.

W ramach inwestycji planuje się utworzenie 67 nowych utwardzonych miejsc parkingowych.

PNT 3/43/2017

Polecamy Państwu lekturę nowego numeru naszego kwartalnika społeczno-kulturalnego Przegląd Nowotomyski.

W najnowszym wydaniu:
ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI
Dzieje mojej rodziny, Pamiętnik Wiktorii Sadowskiej z d. Szofer
D. Rożek-Pawłowski, Sagi nowotomyskich rodów (6). Rodzina Wolnych - zaradny Wielkopolanin i jego potomkowie

Ruszyły prace budowlane drogi od Szkoły Podstawowej nr 3 do ul. Wiatrakowej

Rozpoczęły się prace budowlane w ramach zadania pn. "Wykonanie drogi przejazdowej wraz z przylegającymi stanowiskami postojowymi na odcinku od Gimnazjum (obecnie Szkoła Podstawowa nr 3) do ul. Wiatrakowej w Nowym Tomyślu w formule zaprojektuj i wybuduj". Od poniedziałku 20 listopada br. trwają prace przygotowujące teren pod budowę nowej nawierzchni. Usunięty został drzewostan, a w dalszej kolejności zdemontowane zostaną płyty żelbetonowe znajdujące się w nawierzchni.

Doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt medyczny w szkołach podstawowych

Gmina Nowy Tomyśl pozyskała od Wojewody Wielkopolskiego dotację na zadanie pod nazwą „Doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt” .

Wybrano firmę zajmującą się zimowym utrzymaniem dróg

W dniu 17 listopada wybrano najkorzystniejszą ofertę w ramach przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Świadczenie usług związanych z kompleksowym zimowym utrzymaniem dróg i ulic w 2018 r. na terenie Gminy Nowy Tomyśl” - część I (Zimowe utrzymanie dróg na terenie Rejonu nr 1 – Miasto). Usługi w tym zakresie świadczyć będzie Konsorcjum firm: KDS Sp. z o.o. ul Północna 1, 61-719 Poznań – Lider Konsorcjum oraz ALKOM Firma Handlowo-Usługowa mgr inż. Henryk Sienkiewicz ul. Falista 6/1, 61-249 Poznań – Partner Konsorcjum.

Obchody Dnia Pracownika Socjalnego

W dniu 20 listopada br. w Domu Dziennego Pobytu odbyła się uroczystość związana z obchodami Dnia Pracownika Socjalnego. Spotkanie, na które został zaproszony burmistrz Włodzimierz Hibner, zostało przygotowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu. Burmistrz złożył kierownictwu oraz pracownikom Ośrodka życzenia satysfakcji z niesienia pomocy innym, dalszej kreatywnej pracy na rzecz potrzebujących mieszkańców gminy. Wyraził także uznanie dla niezwykle wymagającej pracy w obszarze pomocy społecznej.

Z wizytą w mieście partnerskim Dębno

W dniach 17 – 19 listopada br. nowotomyska delegacja, w skład której wchodzili: Zastępca Burmistrza Paweł Mordal, pracownicy Urzędu Miejskiego, Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu, Dyrektor Nowotomyskiego Ośrodka Kultury, przedstawiciel Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, prezes PWiK, dyrektor Szkoły Podstawowej w Jastrzębsku Starym oraz dyrektor Przedszkola nr 1 w Nowym Tomyślu, wizytowała w mieście partnerskim Dębno.

Obchody Dnia Cukrzyka

W dniu 17 listopada br. w restauracji Zacisze odbyły się obchody Dnia Cukrzyka. Organizatorem spotkania był Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koła Powiatowego w Nowym Tomyślu. Wśród zaproszonych gości był także Burmistrz Nowego Tomyśla, który złożył serdecznie życzenia oraz podziękowania za prowadzoną działalność Zarządowi oraz wszystkim członkom Koła.
Zadanie pn. "Organizacja uroczystego Dnia Cukrzyka" współfinansowane było ze środków Gminy Nowy Tomyśl.

Lokalna Grupa Działania KOLD ogłasza nabór wniosków.

Więcej informacji w załącznikach.