Wiadomości

Obchody Dnia Pracownika Socjalnego

W dniu 20 listopada br. w Domu Dziennego Pobytu odbyła się uroczystość związana z obchodami Dnia Pracownika Socjalnego. Spotkanie, na które został zaproszony burmistrz Włodzimierz Hibner, zostało przygotowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Tomyślu. Burmistrz złożył kierownictwu oraz pracownikom Ośrodka życzenia satysfakcji z niesienia pomocy innym, dalszej kreatywnej pracy na rzecz potrzebujących mieszkańców gminy. Wyraził także uznanie dla niezwykle wymagającej pracy w obszarze pomocy społecznej.

Z wizytą w mieście partnerskim Dębno

W dniach 17 – 19 listopada br. nowotomyska delegacja, w skład której wchodzili: Zastępca Burmistrza Paweł Mordal, pracownicy Urzędu Miejskiego, Przewodniczący Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu, Dyrektor Nowotomyskiego Ośrodka Kultury, przedstawiciel Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, prezes PWiK, dyrektor Szkoły Podstawowej w Jastrzębsku Starym oraz dyrektor Przedszkola nr 1 w Nowym Tomyślu, wizytowała w mieście partnerskim Dębno.

Obchody Dnia Cukrzyka

W dniu 17 listopada br. w restauracji Zacisze odbyły się obchody Dnia Cukrzyka. Organizatorem spotkania był Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koła Powiatowego w Nowym Tomyślu. Wśród zaproszonych gości był także Burmistrz Nowego Tomyśla, który złożył serdecznie życzenia oraz podziękowania za prowadzoną działalność Zarządowi oraz wszystkim członkom Koła.
Zadanie pn. "Organizacja uroczystego Dnia Cukrzyka" współfinansowane było ze środków Gminy Nowy Tomyśl.

Lokalna Grupa Działania KOLD ogłasza nabór wniosków.

Więcej informacji w załącznikach.

Możliwe utrudnienia w ruchu

Informujemy, że od dnia 20.11.2017r. Gmina Nowy Tomyśl przystępuje do realizacji zadania polegającego na budowie drogi przejazdowej wraz z przylegającymi stanowiskami postojowymi na odcinku od Szkoły Podstawowej nr 3 do ul. Wiatrakowej w Nowym Tomyślu.
Prosimy o wyrozumiałość mieszkańców okolicznych terenów w czasie prowadzenia robót.
Za wszystkie powstałe utrudnienia przepraszamy.

Stypendia dla najzdolniejszych

16 listopada br. w Nowotomyskim Ośrodku Kultury odbyła się I Gala Wręczenia Nagród uzdolnionym uczniom z terenu Gminy Nowy Tomyśl. W uroczystej Gali udział wziął Burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner, zastępca burmistrza Paweł Mordal oraz naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Katarzyna Łukaszewicz, a także dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Nowym Tomyślu Krzysztof Magdans, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Nowym Tomyślu Marek Polcyn, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im.

Znaleziono psa !

W Sękowie niedaleko salonu BMW znaleziono zabłąkanego psa. Jeśli ktokolwiek może pomóc w ustaleniu właściciela psa lub będąc własicielm zwierzaka chce pieska odebrać, proszony jest o kontakt ze Strażą Miejską w Nowym Tomyślu tel. 61 44 26 655.

Program „Aktywna Tablica” w nowotomyskich szkołach podstawowych

Siedem szkół podstawowych z gminy Nowy Tomyśl bierze udział w realizacji Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych- Aktywna tablica.

Celem programu jest :

Ścieżka rowerowa do Sękowa otwarta

15 listopada br. dokonano uroczystego otwarcia ścieżki rowerowej do Sękowa. W spotkaniu, podczas którego oficjalnie przecięto wstęgę, udział wzięli Burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner, dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Paweł Katarzyński, starosta nowotomyski Ireneusz Kozecki, wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Wojciech Jankowiak, a także przewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofia Szalczyk i radny Sejmiku Ryszard Napierała.

Konsultacje z firmą BIPROWODMEL Sp. z o. o.

14 listopada br. w Urzędzie Miejskim w Nowym Tomyślu odbyło się spotkanie pracowników Wydziału Infrastruktury i Drogowego z przedstawicielami Biura Projektów Wodnych, Melioracji i Inżynierii Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o. o. W spotkaniu uczestniczył także Burmistrz Nowego Tomyśla Włodzimierz Hibner.