Wybory z CEO w Borui Kościelnej

Wybory z CEO  w Borui Kościelnej

Dnia 29 września w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Borui Kościelnej odbyły się wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego i na Opiekuna SU. Tym razem zostały one zorganizowane we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach realizacji programu Młodzi Głosują pt. „Samorządy Mają Głos!”. Wraz z nami do programu przystąpiło ponad 420 szkół z całej Polski. Uczniowie do tego dnia przygotowywali się przez trzy tygodnie, podczas których, na lekcjach wychowawczych, zapoznali się z zasadami wyborów demokratycznych i podzielili się na komitety wyborcze wspierające kandydatów swojej klasy.

Zasady wyborów demokratycznych, z którymi uczniowie zostali zapoznani, zostały przedstawione w wybranej technice plastycznej i rozwieszone w różnych miejscach szkoły, podobnie jak plakaty kandydatów przygotowane przez ich komitety wyborcze.

Uczniowie mogli tym samym zapoznać się z sylwetkami wszystkich kandydatów i z pełną świadomością oddać swój głos.

Nad przygotowaniem szkolnych wyborów, przebiegiem oraz podliczaniem głosów czuwała grupa projektowa powołana przez koordynatora p. Jolantę Łukaszewską w składzie: Roksana Matuszewska, Wiktoria Rosada, Eliza Rybarczyk, Kornelia Skuza i Patrycja Świtała.

Spośród 19 kandydatów wyłoniono czterech, którzy utworzą Zarząd SU w naszej szkole; są to: Kinga Cicha, Weronika Szała, Marta Pieniężna i Błażej Rupa.

Równocześnie z wyborami do Zarządu SU przeprowadzone zostały wybory opiekuna. Uczniowie, w tym roku szkolnym, mandatem zaufania obdarzyli p. Romualda Jezierskiego oraz p. Artura Markiewicza.
Zarówno Zarządowi SU jak i Opiekunom składamy gratulacje.
 
Materiał: Mirosława Szymczak - Ratajczak

Galeria: 
Wybory z CEO  w Borui Kościelnej
Wybory z CEO  w Borui Kościelnej
Wybory z CEO  w Borui Kościelnej
Wybory z CEO  w Borui Kościelnej
Wybory z CEO  w Borui Kościelnej
Wybory z CEO  w Borui Kościelnej
Wybory z CEO  w Borui Kościelnej
Wybory z CEO  w Borui Kościelnej