Wybrano wykonawcę remontu kanalizacji na ulicy Poznańskiej

Wybrano wykonawcę remontu kanalizacji na ulicy Poznańskiej

W dniu 31 października ogłoszono wykonawcę, który zrealizuje zadanie inwestycyjne pn. „Remont kanalizacji deszczowej w ciągu ulicy Poznańskiej w Nowym Tomyślu”. W toku postępowania przetargowego wybrano firmę CONS CONTROL-SYSTEM Marcin Kupiec z Czerwieńska. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bezwykopowej renowacji kanalizacji deszczowej na ulicy Poznańskiej w Nowym Tomyślu o łącznej długości 449 m oraz renowacji 12 sztuk studni. Zadanie również obejmuje także wykonanie inspekcji przed renowacją i powykonawczej skanerem do kanalizacji, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, wykonanie badań wykonanego „rękawa” i badań pull-off w studniach objętych renowacją, oraz uzyskanie zgody na zajęcia terenu na czas prowadzenia robót oraz opłatę za to zajęcie. Łączny koszt realizacji zadania to 491 962,61 zł brutto.