Zakończono budowę parkingu na os. Batorego

Zakończono budowę parkingu na os. Batorego

Zakończono prace budowlane związane z zadaniem inwestycyjnym pn. "Wykonanie miejsc postojowych w sąsiedztwie budynków nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 na os. Batorego w Nowym Tomyślu wraz z wymianą asfaltowych ciągów komunikacji pieszo-jezdnej w formule zaprojektuj i wybuduj". W ramach inwestycji powstał również parking z infrastrukturą towarzyszącą. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 589.000,00 zł brutto. W ramach zadania wykonano:

  • przebudowę pasa drogowego na os. Batorego od skrzyżowania z ul. Zbąszyńską, dzięki czemu powstały nowe miejsca parkingowe
  • parking pomiędzy blokami nr 1, 2, 4 i 5 wraz z budową dróg dojazdowych do miejsc postojowych
  • nasadzenie nowych drzew i krzewów
  • remont istniejącej kanalizacji deszczowej
  • przebudowę instalacji oświetleniowej oraz postawiono nowe słupy, na których znalazły się nowe oprawy w technologii LED - pięć z nich to lampy drogowe, natomiast pozostałe trzy to lampy parkowe. pięć z nich to lampy drogowe, natomiast pozostałe trzy to lampy parkowe.

Parking na os. Batorego przed przebudową

 

Parking na os. Batorego po przebudowie