Zebranie Stowarzyszenia KOLD

Zebranie Stowarzyszenia KOLD

Podczas poniedziałkowego (27 marca br.) walnego zebrania w Sali Wiejskiej w Sękowie Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania KOLD podsumowało swoją działalność w roku 2016. Podczas zebrania przedstawiono sprawozdania i udzielono jednogłośnie absolutorium Zarządowi. Przyjęto także założenia planu pracy na rok 2017, przedstawione przez wiceprezesa Ireneusza Witkowskiego. Na zakończenie Walnego Zebrania wystąpił pniewski zespół teatralny seniorów ze Stowarzyszenia „Perspektywa”.

Galeria: 
Zebranie Stowarzyszenia KOLD
Zebranie Stowarzyszenia KOLD
Zebranie Stowarzyszenia KOLD
Zebranie Stowarzyszenia KOLD
Zebranie Stowarzyszenia KOLD
Zebranie Stowarzyszenia KOLD
Zebranie Stowarzyszenia KOLD
Zebranie Stowarzyszenia KOLD